Den internationella gayreseorganisationen IGLTA (The International LGBTQ+ Travel Association) skickade i april och maj ut en enkät till sina medlemmar världen över för att ta reda på hur den pågående pandemin har påverkat deras attityder till nöjesresor. Över 15 000 svarade, övervägande homosexuella män och med en övervikt av personer från USA, Kanada, Brasilien, Mexiko och Frankrike.

Svaren visar tydligt att en stor majoritet (66%) hoppas kunna resa, och känna sig bekväma med det, innan årets slut. De flesta tänker sig en senarelagd semester i september-oktober. Nästan hälften (46%) är lojala mot sina vanliga resedestinationer, bara en knapp tredjedel (28%) uppger att corona-pandemin gör att de väljer en annan destination än vanligt.

– Tidigare studier har visat att vårt community reser mer än andra, så vi tyckte det var intressant att dokumentera hur den pågående pandemin påverkar hbtq-personers resvanor. Vi vill med undersökningen även påminna reseindustrin om att vårt community kan vara en värdefull tillgång när de bygger upp sin verksamhet igen nu när världen åter börjar öppna upp för resande. Vi tror att inkluderande budskap i marknadsföringen har ännu större chans att få genomslag nu, säger John Tanzella, IGLTA:s ordförande.

Här är ett urval av IGLTA-undersökningens övriga resultat:

57% är positiva till att semestra inom det egna landet

29% är positiva till att turista utomlands

48% är positiva till att bo på ett hotell eller en resort

13% är positiva till att åka på en kryssning

33% är positiva till att delta i någon form av Pride-event

45% är positiva till flygresor på max tre timmar

35% är positiva till flygresor på tre till sex timmar

27% är positiva till flygresor på mer än sex timmar