Venhälsan i Stockholm, som valde att ha stängt en period på grund av corona förutom för patienter med symtom samt de som gått dit för HIV- och PrEP-behandling, har nu öppnat sin mottagning som vanligt igen. Det innebär att man nu kan gå dit för att rutinmässigt testa sig via tidsbokning.

– Söktrycket hos oss är just nu mycket stort. Vi har fullt hela tiden. Vi hittar väldigt många infektioner och för syfilis kommer vi med stor sannolikhet att slå alla rekord om takten håller i sig under resten av 2020, säger Finn Filén STI-ansvarig läkare på Venhälsan till QX.

Under både 2018 och 2019 låg rapporterade smittfall strax runt 200. Men 2020 ser ut att bli rekordets år när det kommer till syfilis.

– Just nu har vi ca 189 rapporterade fall och prognosen för 2020 väntas komma upp i totalt 250. Så många har det aldrig varit och det är oroväckande såklart.

Finn Filén berättar att Venhälsan i nuläget har hand om hälften av alla syfilis-diagnoser i hela landet. Detta har gjort att syfilis-fallen har fått prioriterats, för att försöka minska den snabba smittspridningen.

Syfilis är utan tvekan vanligast bland män och 2019 stod de för 403 rapporterade fall av totalt 432, alltså 93 procent.

Klarar ni trycket när det är så mycket syfilis? 
– Nu gör vi det. Men på sikt kommer vi inte kunna ta allt och då kommer vi få prioritera. Just nu har vi lagt mycket fokus på PrEP, och om det intresset ökar kommer vi bli en mottagning som mer eller mindre bara har PrEP-behandlingar. Det är inte hållbart.

Finn Filén upplever att det varit ytterst få frågor om covid-19 i samband med att man är sexuellt aktiv. Frågorna har till större delen kommit från HIV-patienter och de som behandlas med PrEP och då handlat om HIV- eller PrEP-medicin har någon effekt mot covid-19.