Gymnastikförbundet beslutar att gymnaster ska få tävla i vilken träningsklass de vill, oavsett vilket juridiskt kön. Detta ska man gå göra upp till nivån när man kan tävla i junior-SM.

”Specifikt för vår tränings- och tävlingsverksamhet innebär beslutet att du är välkommen att träna i vilken grupp du själv känner oavsett juridisk könstillhörighet, könsidentitet eller -uttryck, samt att du som binär transperson är välkommen att tävla i den tävlingsklass du önskar, utifrån nu gällande tävlingsreglemente, till och med junior-SM-nivå.”, står det i pressmeddelandet.

Detta kan räknas som ett första steg i ett långsiktigt arbete för Gymnastikförbundet att inkludera icke-binära, trans-, queer- och intersexuella personer och identiteter.

– Nu har vi tydliga riktlinjer för vad som gäller all förenings- och träningsverksamhet samt regler för vad som gäller för flertalet tävlingar där vi initialt möjliggör tävlande för binära transpersoner, vilket då förhoppningsvis gör att ännu fler känner sig välkomna inom vår idrott, och att vi på sikt har både binära och icke-binära transpersoner som tävlar även på relativt hög nivå, berättar generalsekreterare Pelle Malmborg.

Rekommendationerna och ställningstagandet började gälla 16 november 2020 och arbetet för ett mer inkluderande gymnastikförbund ska fortsätta under 2021.