Kan jag smittas med apkoppor genom att kramas och kindpussas?

Den vanliga smittvägen är nära hudkontakt, som vid sexuella kontakter, med en person som är infekterad och som har koppor. Kopporna innehåller virus. Om man kramas med bar överkropp eller kindpussas med en person som har apkoppor så kan man troligen bli smittad, men det är inte en vanlig smittväg som vi ser i utbrottet nu.

Borde jag vara försiktig med att klubba/dansa på nattklubbar med mycket folk?

Inte mer än vanligt, trängsel i sig innebär en mycket liten risk. Det är nära kontakter hud mot hud, som vid sexuella kontakter, med en person som har apkoppor som risken finns i första hand.

Jag har läst att apkoppor kan smitta genom sängkläder. Skulle jag kunna få apkoppor genom att bara prova kläder i affärer?

Det har hittills inte rapporterats om något sådant fall. En person som får diagnosen apkoppor får förhållningsregler från läkare, och den personen ska inte prova kläder i affärer.

Har jag vaccinerats mot smittkoppor om jag har ett runt ärr på överarmen och betyder det att jag är skyddad mot apkoppor?

I Sverige ingick vaccination mot smittkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn fram till 1976. Man kan ha fått vaccin även utan att ha fått det koppformade ärret på överarmen, det var ett äldre vaccin som gav det ärret. Dessutom kan även vaccination mot till exempel tuberkulos ge ärr. Troligen har den som vaccinerats mot smittkoppor ett visst skydd mot apkoppor, enligt bedömning från bland annat de europeiska expertmyndigheterna EMA och ECDC. Men vaccin som gavs för så länge sedan som 1976 och tidigare ger inte ett fullgott skydd.

Hur ser jag skillnad på finnar och apkoppor? 

Utslagen från apkoppor kan påminna framför allt om herpes eller vattkoppor. Om du misstänker att ett utslag kan vara apkoppor, och särskilt om du har haft nya sexuella kontakter: kontakta vården för provtagning. Det är inte lätt att med blotta ögat skilja mellan olika utslag, ens för en läkare. Så ta det säkra före det osäkra, och undvik kontakt hud mot hud med andra personer medan du väntar på ditt provsvar.

Kan apkoppor bli nya covid med hemarbete och restriktioner?

Det är mycket osannolikt. Apkoppor har ett helt annat spridningsmönster än covid-19 och är inte alls lika smittsamt, annars hade vi sett en annan utveckling av utbrottet så här långt. Men det finns all anledning att vara försiktig och inte medvetet utsätta sig för risker. Många nya sexuella kontakter innebär en risk.

Kommer Sverige få fler vaccindoser mot apkoppor och i så fall vilka kommer få dem?

Det hoppas vi såklart, och vi försöker få hit fler doser, men det är många länder som vill ha vaccin och tiden för att tillverka nytt vaccin är lång, cirka ett år. Så det gäller att i första hand vara försiktig och inte utsätta sig för risk.

Finns det någon grupp som blir mer sjuka av apkoppor, typ äldre?

Det vi vet hittills om apkoppor, främst från rapporter från Västafrika där sjukdomen har funnits länge, är att yngre barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar löper ökad risk för allvarlig sjukdom. Även den som inte ingår i någon av dessa grupper kan bli allvarligt sjuk, även om det är ovanligt.

Kan apkoppor smitta fast man inte ser några märken på personen än?

Det kan finnas utslag på ställen där de inte syns, till exempel i ändtarmen.

Det är utslagen, kopporna, som innehåller mycket viruspartiklar och som i första hand gör att virus överförs, men det går inte att utesluta att man kan vara smittsam även innan utslagen har kommit.

Ger det något skydd mot apkoppor om jag vaccinerar mig mot vattkoppor?

Nej, det är helt olika virus. Däremot tros tidigare vaccination mot smittkoppor ge ett visst skydd också mot apkoppor, även om effekten avtar över tid.

Får man ärr efter apkoppor?

Ja, det kan man få, särskilt om kopporna blir sår eller om de blir infekterade.