Varför har ni gjort en speciell regnbågsspray?

– I princip alla studier som gjorts inom ämnet visar klart och tydligt att hbtqi-personer utsätts för hot och våld i mycket större utsträckning än heterosexuella. I Sverige utsattes bisexuella och homosexuella för våld eller hot om våld i ungefär dubbelt så stor utsträckning som heterosexuella under förra året. För transpersoner är situationen ännu värre, där cirka 15 procent utsattes för våld eller hot om våld senaste året. Det är fyra gånger högre motsvarande siffror för heterosexuella, säger Agnes Bergström och Mikael Vig från Plegium och tillägger att personlig trygghet i Sverige är en fråga om brist på jämlikhet där risken att drabbas blir större beroende på vem du är. 

 Vi är medvetna om att våra produkter inte löser själva grunden till problemen, men däremot tror vi att de kan bidra till en ökad trygghet i tillvaron för fler människor. Framförallt så vill vi också hjälpa till att uppmärksamma situationen för hbtqi-personer när det kommer till de stora skillnaderna i upplevd och faktisk trygghet.

Vad är en försvarsspray och hur ska den användas?

– Det är en 100 procent laglig och licensfri säkerhetsprodukt med en mentolbaserad aktiv substans som verkar tillfälligt förblindande och kan användas för att försvara sig vid exempelvis överfall. Utöver en patenterad mentolbaserade vätska med både rödfärg och UV-färg har Plegiums försvarsspray också en inbyggd siren på 130 dB och en blinkande LED-lampa. Man kan också koppla försvarssprayen till vår kostnadsfria app där man lägger in sina nödkontakter. Skulle man behöva använda sin spray rings nödkontakterna upp automatiskt samtidigt som de får ett sms med aktuell position för var sprayen utlösts.

En del av vinsten från regnbågssprayen ska ni skänka till en regnbågsorganisation. Vilken blir det?

– Vi kommer att skänka 5 procent av varje såld regnbågsfärgad försvarsspray till Regnbågsfonden för att vi vill stötta bygget av ett samhälle där våra produkter inte längre behövs. Ett samhälle där alla människor har samma grundläggande rättigheter och tryggheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.