Nu till hösten drar Sigrid och Lars Renklint igång queer dubbelrollstango i Västerås. Paret har ett starkt engagemang för hbtq-frågor genom deras son, som är transman.
– Han har lärt oss mycket som är lätt att missa när man är normis, och ökat vår förståelse för nyttan och behovet av trygga platser där det är uttalat ok att delta på sina egna villkor.Hur kommer det sig att ni startade detta?
– Vi har dansat båda rollerna i flera år och trivs bäst i de sammanhang där det är det normala. Så länge vi har dansat har det funnits en liten queer tangoscen, men den är för liten för att vara riktigt livskraftig. Nu när allt fler dansar båda rollerna med alla som man har lust att dansa med har de här sammanhangen flutit ihop, vilket är väldigt bra för dansen.
Vi har också ett
Vad är Queertango jämfört med annan tango?
– Grunden är att man bryter ner könsrollerna i dansen, alltså att ett danspar består av man och kvinna och att det är mannen som för. När man gör det kommer man automatiskt att rucka på de förväntningar och normer som följer de könsrollerna, och på patriarkala maktstrukturer. Det gör att kulturen och uttrycken kring dubbelroll/queer-tangodans kan förändras lite. Det påverkar också pedagogiken. Vi har länge velat hålla en kurs där man lär sig båda rollerna parallellt eftersom vi tror att det kommer att passa vår undervisningsstil väldigt bra. Det blir lättare att skapa ett gemensamt undersökande när båda i paret turas om att följa och föra, och det kan motverka en del låsning kring förväntningar på sina egna och sin partners prestationer.
Hur är Västerås som queerstad, finns det underlag för en sådan här satsning?
– Jag är inte rätt person att svara på hur Västerås är som queerstad, men det jag hör från andra är att den är ganska sval, det händer inte mycket här. Närheten till Stockholm spelar in. Eftersom det här är en queer danssatsning som vi tror kommer att passa även ”normisar” så finns det definitivt underlag, vi ha redan anmälningar nog för att skapa en bra grupp, men vi kan klämma in någa fler eller göra två kursstarter om det behövs.
Om man är intresserad att joina hur gör man?
– Då joinar man! Anmälan och mer info finns på