Det handlar om läkemedlet Truvada som i drygt två år varit godkänt i USA för så kallad pre-expitionsprofylax (PrEP) mot hiv . Pillret innehåller två aktiva substanser mot hiv och ska tillsammans med kondom förebygga smitta. Enligt Venhälsan finns det studier som visar att man minskar risken för hiv-överföring mellan 40 och 70 procent beroende på hur noga man är att ta medicinen.

Truvada är ett efterlängtat läkemedel men omstritt eftersom de innehåller beståndsdelar som är viktiga när man behandlar hiv och även kronisk hepatit B.
– Idag kan vi i många fall använda läkemedel där alla aktiva substanser finns i en enda tablett  som bromsmedicin vid etablerad infektion. Eftersom Truvada innehåller ett par av dessa ingredienser finns det risk att resistens utvecklas hos de personer som tar läkemedlet som PrEP men ändå blir infekterade. Då blir framtida behandling av dessa personer mycket svårare, berättar Bo Hejdeman.

Han konstaterar att det går en tydlig skiljelinje mellan USA och Europa. Här är vi mer konservativa och rädda om de läkemedel som finns. Han drar parallellen till antibiotiska. Vi ska inte skapa resistens.
– Det är komplicerad fråga. Det finns starka lobbygrupper bland läkemedelsbolagen. Det finns stora pengar att tjäna för dem. 30 tabletter kostar 6000 kronor, säger Bo Hejdeman.
Han säger att EU-förbudet inte beror på en ovilja att skydda personer från att få hiv utan att det handlar om att ta ett större, övergripande ansvar. Hade det funnits ett förebyggande läkemedel som inte använder sig av samma substanser som de vi idag använder för att behandla hiv hade situationen varit en annan. Drömmen är ju att hitta en medicin som skyddar mot hiv. Det är något som är tydligt märker han i sitt jobb på Venhälsan.
– Det finns ett stort önsketänkande kring den här medicinen. Att man ska slippa kondom som ju tar bort en del av stimulansen vid sex. Jag lever i en verklighet där jag hör hur människor resonerar. De som vet att man ska använda kondom men som i fyllan och villan väljer bort den.

Onsdagen den 30 juli berättar representanter från RFSL om de senaste rönen från den internationella Aids-konferensen på Pride House. Dagen efter, torsdag den 31 hålls ett seminarium som handlar om PrEP behandlingar, hur Folkhälsomyndigheten ser på dem och hur debatten har varit i USA bland män som har sex med män i och med att Truvada godkändes.