– Våld kan ta sig många olika uttryck och det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt, säger Suzann Larsdotter.
Ett vanligt exempel är att den ena partnern kontrollerar den andre och utövar makt över den.
– Det kan vara så att man måste redovisa var man varit eller att ens partner blir sur över att man träffar folk på egen hand, berättar hon.
Det kan vara svårt att märka att man glider in i en sådan här relation just för att man är förälskad. Svartsjuka kan ju uppfattas som ett tecken kärlek och nästan ses som lite charmigt, men enligt Suzann Larsdotter är det en reaktion som hon varnar för.
– Det är jätteknepigt att veta var gränsen går, men en tumregel när man går in i en ny relation är att den ska bygga på ett jämlikt kompromissande.
Det är inte bara en person som ska behöva ge upp allt, säger hon. Andra tecken på psykiskt våld är ”skojbråk” som går lite över gränsen eller milt sexuellt tvång. När det gäller det fysiska våldet brukar det komma senare, som en följd av det psykiska våldet.
– Det är ofta när partnern brutits ner till den grad att det psykiska våldet är normaliserat. Då är självförtroendet så lågt hos offret att det lägger skulden för misshandeln på sig själv och ibland kan tro sig vara förtjänt av ett slag, säger Suzann Larsdotter.
Hon berättar att en gärningsperson också kan använda sig av hot om att outa partnern på jobbet eller berätta om dennes hivstatus.
– Våld i samkönade relationer är jättevanligt, minst lika vanligt som i heterorelationer, säger hon och tillägger att hot om, och separation är den händelse i våldsrelation som är farligast. Den är ofta förknippad med fysiskt våld och det är även då som det sker mest mord.
Vart ska man vända sig om man lever i en våldsam relation?
– Ring till RFSL:s brottsofferjour eller kontakta den via webben. Är man akut utsatt för brott ska man vända sig till polisen. För kvinnor finns det ju också kvinnojourer, men för män och transpersoner är det svårare.
Varför är män och transpersoner eftersatta när det stöd vid relationsvåld?
– Det blev fel redan med kvinnofridspropositionen, där man bara riktade sig till kvinnor. I många år fokuserade man inte på andra än dem och förbisåg att även män kunde bli utsatta. Det finns mycket fördomar och okunskap vilka som kan utsättas för våld inom relationen. Fortfarande kan man höra ”varför slår du inte tillbaka” när det handlar om misshandel i ett förhållande mellan två män. Två kvinnor som bråkar kan avfärdas med att det ”bara” är en ”catfight” och att män inte kan bli våldtagna för att dom alltid är kåta.
Vad är det viktigaste för att bryta en destruktiv relation?
– Prata med någon! Bolla med en vän eller RFSL:s brottsofferjour, för det är så lätt att anklaga sig själv.