Det har alltid funnits människor som har accepterat att vara förtryckta. Men det har också alltid funnits människor som har gjort motstånd. Aktivisterna som organiserade de första prideparaderna. Eller, en hel del år tidigare, slaven Spartacus, som ledde ett stort uppror i romarriket på 70-talet f Kr.

Men hur kom det sig att en antik slavledare blev en symbol för homosexualitet?

– Jag tror det har att göra med filmen Spartacus som kom 1960, med Kirk Douglas i huvudrollen, säger Allan Klynne, arkeolog och expert på antikens historia, som har skrivit boken Spartacus – och slavkriget som skakade Rom (Historiska media).

– I en tid då homosexualitet var bannlyst i Hollywood kom en film där den vackra, muskulösa och halvnakna manskroppen stod i centrum. Tony Curtis som har en framträdande roll hade också många homosexuella fans. Samtidigt handlar filmen om uppror, att försvara sin rätt till frihet, att stå upp mot majoritetssamhällets normer.

Kanske var det på grund av filmen som en internationell homoreseguide döptes till Spartacus när den började komma ut 1970. Från början var det en tryckt katalog, numera en app.

– Men varken filmen Spartacus eller boken som den baseras på framställer bögar på ett positivt sätt, tvärtom, berättar Allan Klynne.

TV-serien Spartacus från 2010–13 ger en mer positiv bild av samkönat sex. Där förekommer en hel del kärlek mellan män. Vilket inte behöver ha varit något konstigt för 2000 år sedan. Sexualiteten var knappast särskilt fri i antikens Rom, särskilt inte för slavar och kvinnor. Men normerna såg helt annorlunda än vad de kom att göra i senare tider.

Det finns inget som tyder på att antikens människor skilde på homosexuella och heterosexuella och delade in folk efter läggning på det sätt man gör i dag.

Det säger förstås ingenting om Spartacus eget kärleksliv. Vi vet väldigt lite om privatpersonen Spartacus, förutom att han ledde det stora upproret. De samtida källorna är få. Det sätt som han har tolkats på genom historien säger kanske mer om de som har gjort tolkningarna än om Spartacus.

– I de antika källorna skildras gladiatorn Spartacus som en bandit. På 1800-talet framställdes han i USA och Italien som en nationalistisk frihetshjälte. På 1900-talet dyrkades han av kommunister som en god proletär och revolutionär. Det är först under de sista femtio åren som han blivit förknippad med gay communityt. Var tid har sin Spartacus, säger Allan Klynne.