Sammanlagt har drygt 500 personer undersökts i en ny studie. Att det finns ett samband har konstaterats tidigare, men i den nya studien menar man mer exakt att risken fyrdubblas om man har oralsex med mer än tio olika partners, särskilt om det sker under en kortare tid, uppger TT.
Studien ska även visa att en äldre partner, när man själv är ung, och att ha en partner som har sex utanför den egna relationen ökar risken att drabbas av cancer.
Hpv kan orsaka svalg, penis- och analcancer. Män som har sex med män är extra utsatta för dessa cancerformer och löper en ökad risk att drabbas av cancer i svalget. Ca 100 personer om året dör av svalgcancer i Sverige.