– Den ökning av mpox-fall vi nu ser i Stockholm kommer inte helt oväntat då en relativt låg nivå av smittspridning bland framför allt män som har sex med män hela tiden pågått i flera europeiska länder säger Erik Sturegård, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Hittills under 2024 har framför allt Spanien, Italien, Frankrike, Storbritannien, Portugal och Tyskland rapporterat fall av mpox. Spanien är det europeiska land som rapporterat flest med drygt 200 mpox-fall under årets första tre månader. Totalt har det rapporterats över 27 000 fall i Europa sedan utbrottets start våren 2022.

– Som tidigare rekommenderar vi att personer med en högre risk att smittas med mpox, vaccinerar sig. Vaccination tillsammans med andra smittskyddsåtgärder som att söka sjukvård vid symtom och aktivt medverka i smittspårning är viktiga åtgärder för att skydda mot fortsatt smittspridning av mpox, säger Erik Sturegård

Här nedan hittar du information om Mpox på flera olika språk.