– Beskriv varför du är kritisk till IAAF: s förslag?
– Min kritik är att sportmedicinen ser intersex-variationer som en sjukdom, en totalt oacceptabel och snedvriden syn. Det är inte en sjukdom, utan en unik mänsklig variation länkat till ens biologiska könsutveckling, och en individ med en intersex-variation kan vara hur frisk som helst.

Generellt har toppatleter överlägsen genetik som ger dem ett ”övertag’” jämfört med sina medtävlande, en unik variation som gör att de är toppatleter. Men av någon anledning är det inte okej att en kvinna eller en person med en intersex-variation, som identifierar sig som kvinna, producerar mer androgen, manliga könshormoner, än en annan kvinna.

Män kan producera allt mellan 2-100 gånger mer testosteron än kvinnor, och vissa män kan producera flera hundra procent mer testosteron än andra män. Ingen ifrågasätter detta. Varför? Det är värt att ställa sig frågan varför ribban för hur mycket androgen en kvinna producerar är så låg, och varför all denna testning, förminskning, normalisering, korrigering och försämring bara riktas mot kvinnliga atleter och atleter födda med en intersex-variation inom den kvinnliga parametern. Vissa intersex-variationer som AIS, Androgen Insensitivity Syndrome, gör att personen producerar mer androgen utan att det ger dem någon som helst prestationsövertag, då de är androgen-okänsliga.

Behandlingen som föreslås kan orsaka humörsvängningar, sömnlösa nätter, illamående, tappa kontroll över sitt beteende och så vidare. Är det priset de ska behöva betala för att få tävla? Och att bli försämrade för att de är födda med en ”naturlig” variation som gör dem tävlingsmässigt unika. Sporten har länge erkänt och godkänt mänskligt ”naturliga” variationer, som: exceptionellt långa basketspelare med långa armar och stora händer som Patrick Ewing och Shaquille O’Neal eller simmare som Michael Phelps som har enormt stora och platta fötter, och har anklar som är väldigt mjuka i lederna, vilka tillsammans kan ses som ett övertag då fötterna kan liknas vid flexibla fenor. Om dessa unika variationer accepteras och beröms, varför denna skam och sjukdomsförklarande riktat mot en unik friidrottare som Semenya?

– Hur tror du att IAAF har resonerat innan de kom fram till förslaget?
– På grund av Semenya-skandalen har IAAF: s Genus Verifikations Policy fått mycket kritik för att den är vag, ofullständig och motsägelsefull. Exempelvis för att vissa intersex-variationer är inkluderade, men inte andra; vilka kombinationer av vad hos en människa är acceptabla och oacceptabla så att atleter vet om de kan delta eller inte? IAAF och IOC kände sig därmed tvungna att komma med klara riktlinjer. Timingen var passande och nödvändig.

– Hur tror du att behandlingen skulle påverka Semenya som individ, påverka mentalt?
– Om hon föreslås den, som den enda ”räddningen”, för att hon ska kunna tävla på internationell nivå igen – då Sydafrika sagt att hon kan alltid tävla som kvinna i hemlandet oavsett vad IAAF och IOC kommer fram till – beror det helt och hållet på om hon har tilltro till dem igen.
Men hur IAAF, ASA, Athletics South Africa, och media har behandlat detta är redan otroligt skamligt och på gränsen till att IAAF samt ASA bör stämmas. Rent psykologiskt har mycket skada gjorts mot Semenya.

– Om förslaget blir verklighet, tror du att Semenya eller andra individer med intersex- variationer skulle genomgå behandlingen för att rädda sina karriärer?
– Möjligen, speciellt om det sker bakom ”lyckta dörrar”. Men om de negativa sidoeffekterna är för stora kan många ge upp sina karriärer för att de helt enkelt inte mår bra.

– Vad skulle du önska gjordes, skulle behöva göras för Semenya och andra personer med intersex-variationer som behandlas illa inom idrottsvärlden?
– I grund och botten handlar det om att samhället är otroligt stelt och oflexibelt i sitt köns- och genustänkande. ”Otydliga” och ”oläsbara” kroppar ses som ett hot, något främmande, farligt och ”freakish”. Jag skulle nog argumentera för att det vore smartare att köra någon form av ”könsblind” sportsegregering och dela upp sport utifrån individens vikt, längd, eller muskelmassa och testosteronproduktion.

I Gay Games genuspolicy erkänns Intersex som en genusidentitet även om det inte går att registrera sig som en intersexindivid. Här kan individer i alla fall registrera sig som män, kvinnor eller transgenusindivider. Om vi kom närmare något i stil med Gay Games, där en individs könsidentitet är det viktigaste vore inte det heller helt fel.

Fakta Intersex
Cirka 1 på 600 föds med någon form av intersex-variation, kromosom uppsättning, interna könsorgan (äggstockar/testiklar), externa könsorgan och hormonnivå (en kombination av dessa eller individuellt). Men cirka 1 på 1500/2000 föds med någon form av intersex-variation vilket ibland leder till att de ”normaliseras” kirurgiskt. Det är därmed många fler som föds med denna variation än vi tror, och många kanske aldrig vet om det, då det inte påverkar deras vardagliga liv.
Källa: Annette Brömdal, genusforskare