Linus simmade hem guld och silver

Hur känns det att ha tagit så många medaljer?
– Det känns fantastiskt kul, känslan att vara tillbaka i bassängen och prestera så pass bra efter bara några månaders träning känns underbart, jag får mersmak, säger Linus.

Hur kom det sig att du valde att delta i EuroGames?
– Jag valde att delta i Eurogames för att jag ville tillbaka till bassängen och samtidigt i kunna delta i en sådan fantastisk tävling som detta har varit. Och samtidigt kunna visa världen exakt vem jag är utan att känna att jag måste anpassa mig till omgivning för att passa in.

Det har riktats kritik mot EuroGames, inte minst mot simningen, hur väl tycker du att EuroGames har arrangerats, har det funkat bra för din del?
– Jag tycker att det var varit brist i planeringen och organisationen. Kommunikationen mellan Eurogames-organisationen och de lokala arrangörerna har inte varit tillräckligt bra och därför blev simningarna till exempel 4 timmar längre än vad som utannonserats, säger Linus.

Ur ett gay-perspektiv, hur lyckat tycker du att EuroGames har varit?
– Det känns bra ur ett samhällsperspektiv att vi får skapa debatt och lyfta fram frågan i sportsammanhang. Av egen erfarenhet vet jag att det ofta förekommer förutfattade meningar och stereotyper för hbtq-personer och en homofobi som grundas i okunskap och ignorans inom sportvärlden.

Ikväll spelar Linus som DJ på King Kong i Stockholm.