Assi Azar har av tidningen Out! listats som en av de mest inflytelserika HBTQ-personerna i världen. Och hans senaste drag förstärker bara den utnämningen. Han donerar nämligen sin Eurovision-lön på 23 000 pund (ca 300 000 kr) till IGY – Israeli  Gay Youth, en organisation som stöttar HBTQ-ungdomar i Israel.
– Att vara värd för Eurovision och få betalt funkar inte för mig. Det jobbet tog jag för min själ och för att representera mitt land med respekt. Om du kan göra något bra med lönen du får, varför inte? säger Assi Azar i ett uttalande. Han bestämde sig redan innan Eurovision för att göra denna nobla handling och nu blir det alltså verklighet.

Assi Azar kom ut offentligt 2005 och är en känd tv-personlighet i Israel. Sedan 2016 är han gift med spanske Albert Escolá Benet.