På Club Wish offentliga Facebooksida skriver de om beslutet som togs på SLM:s årsmöte igår kväll. Det hela grundar sig i en fråga om klubbens utskänkningstillstånd som styrelsemedlemmar i SLM menat äventyrades genom att Wish är en annan förening. Wish presenterar sig som en ”separatistisk förening för personer som är kvinnor, transpersoner och/eller intersex och lever med sin identitet i sin vardag, och som har ett intresse för BDSM och fetischism.”

Vid SLMs årsmöte röstades det om huruvida föreningen skulle utöka sina stadgar till att inte endast gälla homo- och bisexuella män för att Wish-medlemmar därmed också skulle omfattas. Men i röstningen vann nej-sidan.

Styrelsen för SLM menar att en konsekvens av att inte ändra stadgarna blir att Wish inte längre kan hålla sina månatliga klubbkvällar på Wollmar Yxkullsgatan.

”Den 25 år långa samverkan där Wish har pub/klubb på SLM sista torsdagen i månaden kommer att behöva avvecklas. Wish styrelse tycker självklart att detta är ett tråkigt beslut.” skriver Wish på Facebook.

Vidare försäkrar de att klubben kommer att fortsätta arrangera träffar och fester i andra lokaler, samt att den stundande mars-festen kommer att få genomföras i SLM:s lokaler.

Wish hemsida uppmanar de sina medlemmar att skicka in tips på potentiella lokaler där de kan fortsätta sin verksamhet.

Hej kära Wishare, Vi har nu fått ta del av besluten på SLMs årsmöte. Tyvärr röstade årsmötets deltagare nej till att…

Publicerat av Club Wish Public Onsdag 19 februari 2020