Teater Dictat fortsätter även detta år att utforska queera perspektiv med teaterföreställningen Den Andre, en bearbetning av Christopher Marlowes Edward II från 1592. I Teater Dictats version ges kunglig homoerotik en central plats på scenen.

– Jag har velat fördjupa mig i Edward II länge och varit fascinerad över att det just berättas så öppet om hur hela hovet genomsyras av kungens kärlek till män och hur hans gunstlingar får bestämma. Dessutom får jag känslan av att det är en “genuin gaykultur” som beskrivs, så det är inte så underligt att författaren antagits ha förstahandserfarenhet, säger Johan Svensson, konstnärlig ledare Teater Dictat.

Teater Dictats uppsättning är en bearbetning, men redan i originalets Edward II är en av huvudpoängerna att kungen har manliga älskare, som han favoriserar vilket utmanar ordningen.
– Själva homosexualiteten, ett ord man förstås inte använde på den tiden, i sig tycks faktiskt accepterad, så man kan säga att pjäsen är det verk vi jobbat med som är mest queer i sig. Det är därför vi kallar den en gayklassiker, även om den knappt spelats alls i Sverige. Det är definitivt sant i England där den spelas allt emellanåt.

Är det svårt att hitta verk som passar Teater Dictat?
– Det finns absolut gott om pjäser med gay/queer-tematik, men ett av våra intressen inom – och bidrag till – den queera scenkonsten har varit att just återupptäcka klassiska verk med en queer blick och försöka avtäcka vad som kan finnas i dem under den heteronormativa första anblicken. Och på så sätt skaffa sig rätt till dem, kan man säga och skapa scenkonst som i första hand den queera publiken förhoppningsvis kan relatera till mer direkt. Så det är inte särskilt svårt att hitta fint material att arbeta med, avslutar Johan Svensson.

Edward II har premiär 1 september och spelas sedan i Varberg, Göteborg och Malmö fram till 30 oktober.