Läs Gala-uppdateringen

Första bilderna från GayGalan 2011

Mingel från Årets GayGala

De%20var%20vinnare%20p%C3%A5%20%C3%A5rets%20Gaygala