Diskussion kring middagsbordet i TV3:s Pluras kök:
Miriam Bryant: ”Så du menar att homosexualitet är en avvikelse?”.
Måns: Ja, det menar jag. Jag menar inte att det är något fel över huvud taget. Men det naturliga är ju att det är en man och kvinna som gör barn ihop. Och därmed får hela arten att fortplantas.
Miriam Bryant: Men det är väl fullt lika naturligt att man och man, kvinna och kvinna vill ligga med varandra?
Måns: Nej, det är inte lika naturligt. Om vi ser till att de inte skapar barn ihop. Någonstans måste det vara så att det finns en grundläggande tanke i oss från födseln att vi ska föra arten vidare och det tror jag finns i alla arter.

Jag har träffat Måns många gånger genom åren och alltid uppfattat honom som väldigt öppensinnad. Jag tillhör därför dem som inte blev så upprörd, som tyckte att vi kunde förlåta och gå vidare. Alla slänger sig saker de inte menar med alkohol i kroppen och jag visste var Måns har sina sympatier.
Men på Facebook och twitter fortsatte det att storma. För uttalandena var starkare än ett förlåt och glöm. Somliga menade att sanningen kommer fram när man är onykter.
En sanning kring vad som är naturligt och vad människan är skapt för.
En ”sanning” som nazistiska Nordfront kidnappade och gjorde vår Måns till deras Måns.

Dagen efter diskussionen under inspelningen av Pluras kök i oktober 2013 mådde Måns dåligt. För sitt ordval, för sitt resonemang och för att han kände att han sårat dem som han alltid fått kärlek från. Dem som han alltid tyckt så mycket om, och som är hans vänner.
– Jag använde extremt dåliga ord och formulerade mig idiotiskt. Jag la verkligen ingen värdering i ordet avvikelse, utan använde det med innebörden ”mindre vanligt”. Däremot förstod jag direkt efteråt att ordet är väldigt negativt laddat och att jag borde undvikt det.
– Men det var ordet naturligt som i det här sammanhanget var absolut dummast. Där passerade jag gränsen på så många sätt. Jag vill verkligen poängtera att det absolut är lika naturligt med homosexualitet som med heterosexualitet. Det är lika naturligt med sex mellan män, och sex mellan kvinnor.
– Diskussionen rörde fortplantning och vad som för människan vidare. Och det var vad jag syftade till. Och nej, att fortplanta oss är självklart inte det enda syftet med vår existens.
Så att mannen föds med en naturlig dragningskraft till honan är alltså ett dumt citat?

Läs fortsättningen i QX November