Karaoke, artistuppträdande och Imaa Queen. Så kan man summera den andra kvällen för Gaynight i Stockholm. Daniel Larsson, som är mannen bakom klubben, skickade några bilder som speglar hur kvällen var…

Therese Neaimé uppträdde under kvällen.