Enligt studier utsätts nästan var femte ung hbtq-person i Sverige för någon typ av omvändelseförsök. I allvarligare fall kan detta handla om exorcism, uppfostringsresor och tvångsgifte. Trots påtryckningar och utredningar har omvändelseförsök och omvändelseterapi inte kriminaliserats, något författaren till romanen ”Den sovande”, Johan Ehn anser borde ske.

Man ska få tycka och tro vad man vill, men inte skada andra människor, det borde vem som helst kunna skriva under på. Det finns en brittisk jurist som tittat på detta och som säger att det inte är svårt att lagstifta om förbud av omvändelseterapi utan att man inskränker religionsfriheten, vilket ofta används som argument mot förbud.

Johan Ehn har under arbetet med ”Den sovande” (Romanus & Selling) intervjuat personer som utsatts för omvändelseförsök för att få en så realistisk bild av av fenomenet som möjligt. Johan har även vävt in en hel del personliga erfarenheter i boken, men dessa handlar mycket om två andra teman som är bärande i boken: beroendeproblematik, i det här fallet alkoholism, och hur det är att vara en del av en sektliknande rörelse.

”Den sovande” är alltså en ganska komplex roman som handlar om homosexuelle Christian, 30 år, som man skulle kunna kalla för sökare. När Christian till slut känner att han har hittat rätt blir besvikelsen desto större när han efter att ha invaggats i rörelsens trygga famn inser att han inte alls är accepterad, eftersom han är bög.

QX stämde möte med författaren, skådespelaren och regissören Johan Ehn, 56, för att ställa några frågor om denna hans fjärde roman.

Vad syftar titeln ”Den sovande”på?
– Den andliga rörelse, Kunskapens källa, som Christian går med i kallar de som inte är med i den för ”sovande”, till skillnad mot de som fått den stora äran att bli ”väckta”. Jag ville skriva om en rörelse som i alla fall till en början ter sig ganska normal och inte så extrem.

Bygger Kunskapens källa på Scientologerna och deras lära?
– Nej, inte specifikt. Den är ett hopkok av flera olika andliga rörelser, både mina egna och andras erfarenheter av dessa.

Vilka är dina egna erfarenheter av andliga rörelser?
– Liksom Christian och många av oss har jag varit en sökare, och de flesta av oss funderar väl över de existentiella frågorna någon gång i livet. För egen del började det med den kristna läran, men jag tyckte inte att den gav mig svar på allt så jag började leta på andra ställen. Under en tid, för många år sedan, var jag medlem i en sektliknande rörelse som påminner mycket om Kunskapens källa. Jag vill inte berätta vilken eftersom mitt syfte inte är att sätta dit dem. Det fanns jättefina människor som var med där som ville väl och hade goda intentioner, men jag gillade inte deras synsätt att vilja särskilja sig från alla andra. Det kan lätt leda till isolering, elitism och fundamentalism.

Det som händer i boken är ju att Christian avskärmar sig allt mer från familj och vänner, från sitt gamla liv. Var det likadant för dig?
– Ja. Det är ett pris man får betala för att kunna fokusera och utvecklas. Man följer exempelvis inte längre med sina gamla kompisar ut och festar eftersom man ägnar sig åt viktigare saker, vilket kan upplevas som att man är förmer. Och man vill slippa jobbiga frågor som ”Har du gått med i en sekt?”. Dessutom får man av rörelsen veta att man kommer att få just dessa reaktioner, att andra inte kommer förstå, så när man väl hamnar där så tänker man ”Det är precis som de sa att det skulle bli”.

Författaren Johan Ehn.

Kunskapens källa får Christian att känna sig utvald och att tro att han besitter unika förmågor…
– Du menar astralprojektionen. Detta är ett vanligt sätt för att uppmuntra och bekräfta dig. På samma sätt som att de säger att du är redo att ta nästa steg, kanske genom en liten ritual eller tillträde till ny kunskap. Man välkomnas in i den inre cirkeln.

Trots att han blir bekräftad av rörelsen inser Christian till slut att han aldrig kommer att bli fullt ut accepterad eftersom han är homosexuell, vilket gör honom besviken. Hände detta även dig?
– Efter själva beskedet om att homosexualitet inte var okej hade jag några samtal med ledarna där, och bestämde mig sedan för att ta en paus. Men jag gick aldrig tillbaka. Det är viktigt att påpeka att sektliknande och auktoritära beteenden även kan finnas i sammanhang som inte alls har med sekter att göra, till exempel i en skolmiljö, inom familjen eller på en arbetsplats. Jag vill också vara tydlig med att jag inte alls vill varna för att jobba andligt med sig själv generellt sett, bara för olika typer av elitistiska rörelser och tänkande.

Hur tycker du att man ska agera som vän eller familjemedlem till någon som dras in i en sådan här elitistisk rörelse?
– Det viktiga är att inte helt klippa kontakten utan att hela tiden påminna om att ”jag är fortfarande här”. Kanske också att lyssna och visa ett intresse för vad den här personen går igenom. Det är så lätt att bli upprörd och fördömande, men det kan vara kontraproduktivt och gör att den andre sluter sig. Det hela är otroligt komplext.

I boken finns en sådan trogen vän som inte lämnar honom, en klok flata vid namn Alejandra.
– Ja, Alejandra bygger på en riktigt god vän i mitt eget liv, också hon en jätteklok flata. Alejandra ger sig inte trots att Christian vill ta avstånd och inte är riktigt nåbar.

Är Christian ett extra lätt ”offer” för en sådan här rörelse, då han är både missbrukare, homosexuell och andligt sökande?
– Ja. Christian har ju dessutom sedan han var barn haft en känsla av att vara annorlunda, utanför och utvald. Han har en stark längtan efter att bli accepterad och få svar.

Tror du att Christian över huvud taget hade hamnat i klorna på Kunskapens källa om han blivit fullt ut accepterad som homosexuell under uppväxten?
– Absolut, det hade kunnat hända ändå.

Du tackar i efterordet din likaledes författande man Mats Strandberg – hade du någon hjälp av honom när du skrev boken?
– Han har hjälpt mig att sålla i, och strukturera, min berättelse, och med det berättartekniska. Jag har också kunnat ta de riktigt djupa samtalen med Mats, som hjälpt mig att verkligen få fram de starka känslorna och inte hålla tillbaka.

Mats skriver i skräckgenren och det finns ju sådana element även i din bok – har du kanske inspirerats av honom?
– Ja säkert, ha ha!

Vet du vad din nästa bok ska handla om?
– Jag har två spår, ett historiskt som också har hbtq-tema, och ett som utspelar sig i rymden… Jag kan också nämna att jag är aktuell med en bok till, för nio till tolvåringar, som heter ”Kollokillen” och handlar om två unga killars första förälskelse.