Vid den Evangelisk-Lutherska Kyrkans i Finland biskopsmöte som avslutades i onsdags beslutades att fortsätta utreda en lösning på konflikten kring äktenskapsfrågan.

Till skillnad från systerkyrkorna i Sverige, Norge, Island och Danmark har den finska kyrkan ännu inte enats kring frågan om samkönade par kan omfattas av äktenskapsdefinitionen.

Förra året gjorde 44 ombud vid Kyrkomötet ett så kallat ombudsinitiativ för att få biskopsmötet att ta fram ettförslag om vigsel och välsignelse av par av samma kön till kommande kyrkomöte.

I tidigare uttalanden från biskopsmötet 2018 har sex olika alternativ diskuterats för att bevara kyrkans enhet. Alternativen har handlat om att bevara nuvarande synsätt till att anta en könsneutral inställning där nya präster som vigs måste acceptera att även samkönade par skall kunna ingå kyrkligt äktenskap.

Det som då såg ut att kunna skap enighet var förslag nummer 3: ”Kyrkan uppfattar äktenskapet som en sak mellan en man och en kvinna och viger enligt detta, men ger möjlighet till kyrklig vigsel även av par av samma kön genom att tillåta att prästerna får viga dessa par till äktenskap.”

Frågan har dock inte kunnat läggas fram för kyrkomötet och därför forsätter nu utredningen, meddelas på kyrkans hemsida.