I samband med helgen Pride i Uppsala uppmärksammades av SvT att väntetiden för att utreda könsdysfori vid Akademiska sjukhuset nu är 2,5 till 3 år lång för vuxna. För personer under 18 år är kötiden 1,5 till 2 år.

Vis SvTs rundringning framkom att köerna i Alingsås är 24-27 månader, i Lund 10 månader och i Stockholm är det 1 års kö för de unga.