Forskningsprojektet Queerlit vid Göteborgs Universitet går nu ut till allmänheten för att hitta litteratur med ett queert tema skrivet på något va Sveriges minoritetsspråk.

Queerlit har som syfte att samla information om gammal och ny queer litteratur på ett och samma ställe och i en databas. Att hitta litteratur på minoritetsspråken har inte varit lika lätt som de skrivna på svenska.

– Just nu letar vi framför allt efter litteratur på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Sådan litteratur är nämligen knappt behandlad alls i forskningen och därför är vi beroende av tips från allmänheten, säger Sam Holmqvist som är en av projektdeltagarna och ansvarig för inventeringen av litteratur på Queerlit.

Databasen inkluderar även till skönlitteraturen närbesläktade genrer, som essäistik, brev, dagböcker och självbiografier, skrivna innan 2000.

Projketet är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora och KvinnSam vid Göteborgs universitet samt Kungliga biblioteket och det finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Mer information hittar du på deras hemsida.