En folkomröstning om en ny familjelagstiftning genomfördes under söndagen på Kuba.

Lagförslaget innebär bland annat att samkönade äktenskap legaliseras och att samkönade par kan prövas som adoptanter. Även surrogatmödraskap tillåt så länge ingen ekonomisk transaktion förekommer.

Bild från en röstlokal på Kuba.

3 936 790 personer, 66,87%, röstade ja till förslaget medan 1 950 090 personer, 33,13% röstade nej.

Samkönade par kan nu ingå äktenskap i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Irland, Island, Kanada, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Uruguay, USA och Österrike. Dessutom i flera av Mexikos delstater och snart rent formellt även på Kuba.