Påsk

Varje gång den otraditionella mässan öppnas välkomnas ”alla ni som sitter här; knarkare, alkoholister, andliga sökare och andra”.
Ofta deltar Jonas Gardell med predikan och Dymmelonsdag, den 11 april, arrangeras en aftonsång med just Jonas som håller en domspredikan. Aftonbönen börjar 18.00. Därefter blir det bibelstudier med Jonas och judisk seder-måltid.
På skärtorsdag blir det morgonbön 07.00 och aftonbön 18.00 på temat ”Det nya förbundet och fotatvagningen”. Långfredagen håller det som kallas den ”Stilla Veckan” morgonbön 07.00, förmiddagsbön 09.00, middagsbön 12.00 eftermiddagsbön 15.00 och så en aftonbön 18.00, alla i åminnelse av Jesu lidanden.

På påskafton blir det morgonbön 07.00, aftonbön 18.00 och sedan börjar den stora festliga påskvakan klockan 23.30. Vid midnatt blir det så ”festernas fest” och påskmässa.

Arrangemangen i Allhelgonakyrkan har blivit så populära att det talas om en ”allhelgonarörelse”. Alla är hjärtligt välkomna. Allhelgonakyrkan ligger på Södermalm i Allhelgonalunden, T-bana Skanstull.

Publicerad: 2001-04-11 14:19:28