Insemination

I en kommentar från RFSL till Folkpartiets landsmöte ges både ris och ros. Ros utdelas för beslutet att ge stöd till att samkönade par skall kunna prövas för adoption.
– Genom sitt beslut markerar Folkpartiet att individens lämplighet är det viktiga i en adoptionsprövning, säger RFSLs förbundsordförande Sören Andersson.

Ris utdelas dock för att landsmötet inte ställde sig bakom möjligheten för att ge lesbiska par möjlighet till assisterad befruktning på klinik.
– Beslutet är olyckligt och tar inte hänsyn till den rådande verkligheten. Allt fler barn kommer till genom insemination i Sverige idag. Det sker antingen privat eller på klinik utomlands. Den svenska lagstiftningen behöver ändras och anpassas till verkligheten.

Publicerad: 2001-10-22 11:24:59