Ros och pris

RFSL Göteborgs ”Allan Hellmanspriset 2001” tilldelas Tjänstemännens centralorganisation TCO för att de bedrivit ett arbete mot diskriminering under 2001. De har gått i ”spetsen för de fackliga organisationerna i Sverige bland annat genom sin medverkan i projektet ‘Equal Normgivande Mångfald’ i syfte att motverka diskriminering i arbetslivet.”
Kulturpriset ”Göteborgs Homosexuella Ros 2001” tilldelas manskören Hellmans Drengar för deras uppskattade konserter. ”Konserter som vidgar den homosexuella kulturen och skapar en värdefull homosocial gemenskap.”
Priset delas ut till minne av ”Sveriges modigaste man” – pionjärkämpen Allan Hellman som var med att starta RFSL och på 50-talet gick ut öppet som homosexuell i media.

Tidigare år har priserna tilldelats bland andra:
forskaren Fredrik Silverstolpe, prosten Bengt Inghammar i Göteborg, artister som Eva Dahlgren, Efva Attling och Christina Kjellson, författare som Jonas Gardell, Hans Olsson och Manu Seppänen. Fotografen Elisabeth Ohlson, musikern Anders Paulsson och politiker som Barbro Westerholm och Andreas Carlgren, men också tidskrifter som Reporter, Lambda Nordica och Expo och politiska grupper som Liberal Ungdom.

http://www.rfsl.se/goteborg

Publicerad: 2002-01-22 18:00:42