Val 2002

Bengt Held har länge arbetat för homo-, bi- och transfrågorna (HBT-frågorna) inom folkpartiet och deltar regelbundet i den gaypolitiska debatten i Sverige. Han är också aktiv i integrationsfrågor och är sitt partis representant i Malmö stads integrationsråd. Integrationsfrågorna dyker också upp ofta genom hans uppdrag i stadsdelsnämnden i Rosengård.

– Som kommunpolitiker tänker jag fortsätta arbeta med mångfaldsfrågor, säger Bengt Held. En viktig fråga, inte minst i Malmö, är att granska den
religiösa homofobin även bland muslimer och judar. Ecce Homo-debatten var mycket bra eftersom den tvingade många kristna att tänka till om vilka värderingar de har, men tystnaden har närmast varit total när det gäller muslimska och judiska samfund. Trots att vi vet att homofobin är utbredd där precis som inom frikyrkorna.

– Många homosexuella invandrare kommer från kulturer där homosexualitet inte är lika accepterat som i Skandinavien, fortsätter Bengt Held. De får en svår situation eftersom de riskerar att utsättas både för homofobi från
sina släktingar och för rasism från etniska svenskar. Arbetet mot rasism och homofobi måste gå hand i hand, annars sviker vi de bögar och lesbiska som är muslimer eller judar.

En annan viktig fråga för Bengt Held är att införa en gemensam äktenskapslagstiftning för homo- och heterosexuella.

– Att ha en äktenskapslagstiftning för heterosexuella och en partnerskapslagstifning för homosexuella är egentligen lika fel som att ha
olika lagar för vita och svarta personer. Det är inte statens uppgift att klassifiera kärlek. All kärlek är lika mycket värd och därför kommer jag,
om jag blir invald i riksdagen, att verka för en gemensam äktenskapslagstifning för alla grupper, säger Bengt Held.

Folkpartiet i Malmö har utpekat homo-, bi- och transsamhället som en prioriterad väljargrupp i valarbetet.

– Vi vet sedan tidigare att folkpartiet har ett starkt stöd bland HBT-väljare, förklarar Bengt Held. Malmö och övriga Skåne är dessutom orienterat mot Europa på ett annat sätt än övriga Sverige, vilket kan ge oss folkpartister extra draghjälp. Folkpartiet är ju det enda parti som är både HBT-vänligt och Europavänligt.

http://www.folkpartiet.se/hl

Publicerad: 2002-04-04 13:21:36