Aids 2002

Vid konferensen meddelades även att de mediciner som används för att förhindra hiv att utvecklas till aids, inte finns tillgängliga överallt i världen. Endast ca 700 000 av de 40 miljoner hiv-positiva världen över har tillgång till ”bromsmedicinerna”. Det är färre än 2 procent.

Huvudproblemet handlar om kostnader. Medicinbolagen tar 12-15 000 dollar (ca 120-150 000 svenska kronor) för ett års behandling – kostnader som vida överstiger möjligheterna för alla utom människor i de rika länderna.

Efter påtryckningar har några bolag sänkt priset på sina aids-mediciner i tredje världen, men inte nog. Ett undantag är Brasilien, där man ignorerar de internationella patentreglerna kring aids-medicin.

– Vi är bara i början av aids-epidemin, sa FN-organet UNAIDS chef Peter Piot, vid konferensen i Barcelona.
– Vi har alla, kollektivt, grovt, grovt underskattat hur illa det skulle bli… Det är skrämmande. Detta är i absoluta termer, utan jämförelse, den största epidemi som mänskligheten någonsin känt till.

Under konferensens gång diskuterades terapeutiska vacciner och ”entry inhibitors”.
Terapeutiska vaccin ges till människor som redan smittats av hiv för att stimulera deras immunsystem till att bekämpa viruset.

”Entry inhibitors” är nästa grupp anti-hivmedicin som släpps på marknaden att följa proteashämmarna och ”reverse-transcriptase”-hämmarna. Den nya medicinen injiceras och arbetar tidigare vid infektion och skall förhindra hiv:s första försök att infektera immuncellerna.

T-20 väntas bli den första ”entry-inibatorn” som släpps på marknaden. Förmodligen sker detta inom ett års tid.

Precis innan konferensen öppnades samlades den 7 juli flera hundra personer i gruppen ATTN (AIDS Therapeutic Treatment Now) till en protestmarsch som avslutades vid konferenscentret.

I ett flygblad krävdes att ”antiviral behandling skall ges till de 2 miljoner som lever med och dör i hiv/aids innan 2004 års internationella Aids-konferens i Bangkok”

Detta, menade de, skulle kunna uppnås genom drastiska nedskärningar i kostnaderna för aids-mediciner och genom att avskaffa lagar som förbjuder att kopior av mediciner säljs.

Organisationer kräver även att priset sänks i den utvecklade världen, där hälsokostnaderna numera stiger snabbare än inflationen, främst på grund av priset på mediciner.
ATTN är bildat av the Network of AIDS Communities of South Africa the Uganda Business Coalition on HIV/AIDS, the AIDS Healthcare Foundation från Los Angeles och AHF’s Global Immunity project.

Öppningsceremonin var lugn förutom då Spaniens hälso- och konsumentminister Celia Villalobos talade. Ingen kunde höra vad hon sa på grund av flera hundra spanska delegater som skrek och busvisslade under hela hennes tal.

De var upprörda över rapporter om att ett antal delegater från tredje världen utstått en rad svårigheter i försöken att få visum till Spanien. Och för att Spanien enbart budgeterat 21% av sina tidigare utlovade 50 miljoner Euro till den globala kampen mot aids.

Vid konferensen sa en talesman för amerikanska AIDS Action, att det största problemet i USA idag är bögar som ägnar sig åt barebacking – att medvetet utesluta kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.
– Det finns en attityd om att aids är över i USA, att det inte längre är ett problem, sa Scott Brawley i en intervju efter öppningsceremonin.
– Preventionsbudskapen fungerar inte. Vi har fortfarande gaykillar som ägnar sig åt barebacking. Vi ser återigen riskgrupper som delar nålar. Vi har heterosexuella som inte har en aning om vad som är på gång. Vi har en hel generation under 30 år som inte ens minns aids-epidemin och som intar attityder som ”Fan, det är bara att ta några piller så är det bra igen….”

Brawley sa sig inte ha någon verkligt bra idé om hur man stoppar bögar från att ägna sig åt barebacking.
– Ärligt talat, som gay själv så tror jag att det måste bli värre igen innan det har en chans att bli bättre, sa han. Resistent hiv, explosiv spridning av hiv, något som går fel med medicineringen. Ingen vet egentligen när medicinerna inte längre fungerar.

I morgon den 12 juli avslutas konferensen. Bill Clinton, som sitter med i the International AIDS Trust, rådgivande grupp och dess hedersmedlem Nelson Mandela kommer att delta vid den avslutande ceremonin.

Publicerad: 2002-07-11 16:27:54