Homokamp

Gaymoderaterna – Sveriges äldsta partipolitiska gayorganisation, höll årsmöte den 13 februari. Vid mötet beslutades att föreningen skall byta namn.
Från nu heter man ”Öppna Moderater – moderaternas gaynätverk”.
– Vårt syfte är tudelad, säger Ole-Jörgen Persson som valdes till ny ordförande för nätverket. Dels handlar det om att föra ut moderat politik i HBT-världen och dels handlar det om att hjälpa homo- bi- och transsexuella att finna sig till rätta i vårt parti och ha kraft och mod att vara öppna med sin sexuella läggning.
Nätverket menar att moderaterna har ett oförtjänt dåligt rykte i HBT-frågor.
– Vi tror inte på särlagstiftningar och kollektiva grupptänkanden, men på den enskilde individen. Människors fördomar kan tyvärr inte lagstiftas bort – de måste arbetas bort genom öppenhet, positiva förebilder och ett aktivt hållningsskapande arbete från oss alla.

Styrelsen i den nya föreningen består av nio personer. Vice ordförande blev Anita Vagli från Hässelby. De övriga är riksdagsman Tobias Billström, Malmö och styrelseledamoten i ungdomsförbundet MUF, Fredrik Saweståhl liksom Catharina Hillerström, Tobias Lodestrand, Johan Steenhof-Eriksen, Johan Tiedeman och Philip Wendahl.

– Inom moderaterna finns det många homo-, bi- och transsexuella. Vi önskar att alla dessa skall vara den viktiga resurs partiet behöver, och att de skall ha kraft och mot att verka i öppenhet inom partiet, Nätverket vill hjälpa till med detta, och inte minst bidra till en viktig synliggörning av bögar och flator inom partiet, avslutar Ole-Jörgen Persson.

Den 24 mars festar Öppna Moderater på TipTop och releasar sin förening.

http://www.gay.moderat.se

Publicerad: 2003-02-18 14:22:58