Nekrolog

Greger Eman föddes 1952 i Borås och familjen bodde strax utanför staden tills hans far, som stammade från Norrland och var engagerad i den radikala arbetarrörelsen, tragiskt omkom. Modern flyttade därefter med familjen till Öxabäck i närheten av Svenljunga. Greger tog studenten i Borås och arbetade en tid där som kontorist samtidigt som han tidigt engagerade sig i RFSL-rörelsen genom att 1971 vara med om att starta RFSL Borås. Sedan han börjat studera vid Göteborgs universitet, där han bl.a. läste engelska och antropologi, blev han en aktiv medlem i den radikala föreningen Röda Bögar, som var särskilt aktiv 1976-77. Här träffade han den fem år äldre blivande homosexualitetsforskaren Fredrik Silverstolpe, med vilken skulle ha fortsatt nära kontakt intill dennes död för knappt två år sedan.

1977-78 studerade han engelska i Brighton men återvände sedan till Göteborg där han tog sin fil.kand. 1978. Hans uppsats i antropologi handlade om de nordamerikanska berdacherna, närmast transsexuella. Samma år träffade han sin blivande partner, Ronny Steiner, med vilken han ingick partnerskap 1996.

Sedan han flyttat till Stockholm fortsatte han med att läsa litteraturvetenskap samtidigt som han jobbade som spärrvakt hos SL. Sin journalistiska karriär började han som frilansare i den radikala gaytidningen Revolt. Hans stora intresse för gayhistoria ledde till att han 1985 i enkla former startade den första svenska tidskriften för detta ämne: Homosexuella historikers Handlingar och hugskott. Året innan hade han åtagit sig att skriva om lesbisk historia i Stockholm i det stora samlingsverket ”Sympatiens hemlighetsfulla makt, Stockholms homosexuella 1860-1960”, med Fredrik Silverstolpe som huvudförfattare. Sedan detta arbete starkt försenats genom Silverstolpes sjukdom utkom hans arbete 1993 separat under titeln ”Nya himlar över en ny jord”.

År 1988 blev Greger Eman chefredaktör för RFSL:s tidning Kom Ut, som i åratal hade varit föremål för skämt för att den aldrig kom ut. Vid sidan av hans historiska forskning är förvandlingen av detta skäligen enkla medlemsblad till den nuvarande kulturtidskriften som uppbär stöd av Statens kulturråd hans största bestående insats. Han försvarade envist tidningens självständighet gentemot förbundets ledning, skrev själv de viktigaste artiklarna och utformade själv tidningens typografiska profil. Tidningens betydelse för gay- och HBT-rörelsens ideologiska och politiska debatt, liksom för homo- bi- och transpersoners identitetsskapande kan bara inte överskattas. Genom många tidiga intervjuer med äldre homosexuella lade han också en viktig grund för svensk gayhistoria. Som arbetsledare på redaktionen uppskattades han mycket av sina medarbetare som en stimulerande och seriös ledare, med hårda krav på kvalitet men också med stor kreativitet och humor. Hans arbetsdisciplin var benhård oberoende av vad som hände kring honom på förbundet. Som textredaktör och språkgranskare höll han mycket hög klass. Han skapade och redigerade också tidningens webbversion.

Skönlitterärt debuterade han 1984 med en novell i Brombergs samlingsvolym av unga skribenter, ”Gåspennan”. De skönlitterära verk som han senare arbetade blev aldrig tryckfärdiga då han koncentrerade sig på facklitteraturen. På grund av vännen Fredrik Silverstolpes sjukdom fick han överta stora delar av dennes kapitel i den stora flerfaldigt prisbelönade historiken ”Sympatiens hemlighetsfulla makt”, som kom ut 1999. Han visar sig där som en mycket begåvad och analytisk historiker, samtidigt som hans texter är mycket lättlästa.

Greger Eman hörde till de första som skaffade sig egna barn tillsammans med ett lesbiskt par. Han efterlämnar två mycket älskade barn, en son på 10 år och en dotter på 6 år. 1996 gav han ut den uppskattade handboken för blivande homosexuella föräldrar, just med titeln ”Älskade barn”. För den vetenskapliga tidskriften för homosexualitetsforskning, lambda nordica, var en svårersättlig klippa som ansvarig för dess typografiska form. Vid sin död planerade han ett stort forskningsprojekt om svenska och utländska konstnärer i Paris vid förra seklets början.

Som vän var Greger lågmält humoristisk och samtidigt en mycket stimulerande intellektuell samtalspartner. Han lämnar ett mycket stort tomrum efter sig både bland sin familj och sina vänner och det svenska HBT-samhället.

Publicerad: 2003-02-21 15:38:37