Homohat

Sex mellan män kommer från nu att straffas med upp till 25 års fängelse och sex mellan kvinnor kan ge ett sju år långt fängelsestraff.
Zanzibars president Amani Karume signerade den nya lagen i mitten av augusti. Den 14 april röstades det igenom av ett enhälligt parlament.
Zanzibar är en självstyrande del av Tanzania och består av tre öar utanför Tanzanias kust.
Landet har en muslimsk majoritet och det är islamistiska grupper som pressat på för att införa lagen. Även Tanzania har lagar som förbjuder homosexualitet även om de sällan tagits i bruk.
Svenska SIDA deltar i svenska biståndsprojekt till Tanzania, inkluderat Zanzibar.
2002 kostade SIDAs engagemang 597 563 000 kronor varav nära 95 miljoner gick till projekt för mänskliga rättigheter.
SIDA motiverar sitt engagemang bland annat med att landet utvecklas i demokratisk riktning.
På Zanzibar stöttar SIDA renovering av kulturhistoriskt viktiga byggnader. Ett samarbete mellan Visby kommun och Zanzibar har även fått stöd.

Publicerad: 2004-08-31 18:02:11