Polen

Just nu pågår den internationella HBT-ungdomsorganisationen IGLYOS årliga konferens. I år är temat kön och genus oh konferensen är förlagd till polska Krakow.
– Sedan det blev känt att vi håller vår konferens har en grupp högerkristna börjat demonstrera utanför vårt hotell, berättar Andreas Nilsson från RFSL-Ungdom.
Han är på plats tillsammans med Sveriges Förenade Gaystudenters styrelseledamot Linda Elstad.
Gruppen som protesterar mot konferensen kallar sig i engelsk översättning för National Revival of Poland. I flygbladen sprider de uppgifter om att homosexuella är pedofiler, drogmissbrukare och sprider sjukdomar i samhället.
– För oss svenskar kanske det inte är så farligt, säger Andreas Nilsson, Klart man blir upprörd, men andra har reagerat på ett helt annat sätt. En kille som är från Bosnien är helt förstörd.
Förutom att dela ut flygblad så ägnar sig den antihomosexuella gruppen åt att förfölja deltagarna.
– När vi gick på lunch idag så följde de efter oss med sina plakat hela vägen till restaurangen, berättar Andreas.
Polisen ingriper inte då antalet i protestgruppen är så pass litet som kring 15 personer.
I samband med händelserna i Krakow säger Förbundsordförande Maria Hansson på Sveriges Förenade gaystudenter i ett uttalande att det är en ”svart dag” för demokratin.
– Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle att människor inte ska kunna samlas till offentligt samtal utan att känna sig hotade, säger hon.
Andreas Nilsson säger att stämningen lugnat ner sig lite under dagen och att IGLYO-deltagarna numera kallar protestgruppen för sin ”fan club”.
– Nu är det snart dags att bjuda dem på kaffe, säger han lite ironiskt.
Konferensen pågår hela helgen och det finns en viss oro över att protesterna kommer ta sig andra, mer obehagliga, uttryck längre fram.

Publicerad: 2005-12-01 15:48:17