Kärleks-stopp

En debattartikel i Svenska dagbladet i veckan startade en kampanj mot ett könsneutralt äktenskap. Kyrkliga ledare som katolska biskopen Anders Arborelius och två ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, Gunnar Weman och Bertil Werkström, startade uppropet vars budskap är att partnerskapslagen räcker och att uppropet därmed inte handlar om att diskriminera.
”Om äktenskapsbegreppet utvidgas till att omfatta två män eller två kvinnor, öppnas däremot dörrarna för att också andra samlevnadsformer, som inte är allmänt accepterade idag, ska definieras som äktenskap.”
Bland undertecknarna återfinns förutom biskoparna ett antal representanter för lutherska frikyrkor, muslimska församlingar och en för detta ordförande i judiska församlingen.
Utöver de olika religiösa företrädarna återfinns bland de 40 första som undertecknat uppropet proffsboxaren Paolo Roberto, liksom författarparet Gun och Jan Myrdal. Den senare var även aktiv i opinionsbildningen mot att inkludera sexuell läggning i tryckfrihetslagstifningen i Sverige. Även läkaren och debattören Christina Doctare liksom advokaten Rolf Åbjörnsson har skrivit under. Lördag den 25 februari vid lunchtid hade 1143 personer undertecknat uppropet.

Kampanjen Bevara äktenskapet nu ger även ut tidningen En man & En kvinna.

Publicerad: 2006-02-25 11:56:51