Två domar valde igår att sänka tidigare domstolars straff för brott mot homosexuella.
I Stockholm för domen i den civilrättsliga prövningen av om det bröt mot diskrimineringsförbudet när en krögare avvisade två kvinnor som vänslats på hans krog, valde Högsta domstolen att bekräfta Svea hovrätts dom. Däremot valde man att utdöma ett lägre skadestånd för krögaren. Hovrättens beslut om 50 000 kronor sänktes till 15 000 kronor.
– Jag är både glad och besviken över den här domen, kommenterar HomO Hans Ytterberg som drivit målet.
– Domen är viktig därför att HD gör klart att restauranger och andra företag inte får diskriminera människor på grund av sexuell läggning.
– Samtidigt är det förstås en besvikelse att HD helt ignorerat de EG-rättsliga regler som kräver att skadeståndsnivån skall vara avskräckande.

Se tidigare artiklar om brottsmålsprövningen av samma fall

Läs HDs dom

Hovrätten för övre Norrland beslutade i måndags att sänka straffet för de två män som i höstas anlagt två bränder i RFSL Nords lokal Polstjärnan i Piteå. De två männen, 26 respektive 23 år fick i Tingsrätten en dom på fyra år och sex månader. Hovrätten dömer 26-åringen till tre år och 23-åringen till två år och sex månader. Hovrätten står fast vid att det rör sig om ett hatbrott, vilket ger höger straff, men mildrar domen eftersom ingen människas liv var i fara.

Läs tidigare artikel

Publicerad: 2006-03-29 13:44:41