Kärlek

– Vår sexuella orientering är inte en slumpmässig egenskap, sa han i ett tal vid invigningen av Gay and Lesbian Equality Networks kontorslokaler.
– Det är en avgörande del av vilka och vad vi är… Sexuell orientering kan inte, och får inte, innebär att man blir en andra klassens medborgare.
– Jag vill otvetydigt slå fast idag att vi tar ställning för att behandla bögar och lesbiska som helt likställda medborgare i vårt samhälle, sa han vidare och gav sitt stöd till införandet av en partnerskapslag liknande den brittiska. Men, påpekade han, det kräver en noga genomgång av landets lagar, inkluderat grundlagarna.
– Utmaningen är dock något som regeringen är beredd på att anta. Vi är helt inriktade på att lagstifta på detta område.

Publicerad: 2006-04-13 10:00:00