Demonstranterna uppgav att de kom från den katolska gruppen Ancient Order of Hibernians och lämnade efter tio minuter konferensen.
McDowell beskrev incidenten vid the Royal College of Physicians som ”mini-upplopp” och framhärdade i att irländska homosexuella har rätt till likställdhet.
Konferens var organiserad av the Gay and Lesbian Equality Network med stöd av myndigheterna och gick under namnet: ”The Legal Status of Cohabitants and Same Sex Couples”.

Publicerad: 2006-06-05 20:00:00