Regnbågsval 06

Vid dagens omröstning i Regnbågsvalet blev det mest populära partiet moderaterna med 23,3 % av rösterna följt av socialdemokraternas 17,5%. Totalt var det 22,4 % av dem som loggat in mellan 08-20 idag som deltog i omröstningen.
Qruisers medlemmar ger i Regnbågsvalet sitt stöd till en borgerlig regering. Med folkpartiets 16,4% och centerpartiets 5,5% fick de borgerliga partierna totalt 45,2 % av rösterna. Kristdemokraterna fick i Regnbågsvalet 1,2% av rösterna och skulle inte ta plats i en Regnbågsriksdag.
I regeringsblocket fick miljöpartiet de gröna 10,9% och vänsterpartiet 10,2%. Totalt med socialdemokraterna innebär det 38,6%

Av de tre nya partier som deltog i Regnbågsvalet skulle två ta sig in i en Regnbågsriksdag. Såväl feministiskt initiativ som piratpartiet kammade hem vardera 6,1% av rösterna. Junilistan hamnade endast på 0,8%.

Vid en jämförelse med senaste Sifo-mätningen från 10 augusti 2006 visar det sig att det är de två nya partierna liksom folkpartiet, vänstern och miljöpartiet som i Regnbågsvalet ligger tydligt över riksgenomsnittet vid opinionsmätningar. Såväl moderater som socialdemokrater och centerpartiet ligger lägre än Sifo-mätningen från den 10 augusti. Sämst i förhållande till Sifos mätning ligger kristdemokraterna, men även socialdemokraternas låga resultat är slående.

Qruisers medlemsprofil kan vara en av förklaringarna till det ovanligt låga siffrorna för socialdemokraterna och även centerpartiet. Medlemsstatistiken visar att 64% klassar sig som män och hela 32% av medlemmarna bor i Stockholms län. I Storstadsregionerna bor hela 55% av medlemmarna.

Statistiken är framtagen på de röstberättigade med svensk språkinställning som loggade in mellan klockan 08-20 idag. Det var totalt 20 074 personer och av dessa röstade 4494. 310 av dessa – eller 6,9% av de röstande valde att rösta blankt.

I kategorin Annat parti blev sverigedemokraterna störst med 0,9 % av rösterna. Därefter kom unika partiet med 0,3% av rösterna och enhet med 0,17% av rösterna.

Resultatet i Regnbågsvalet (SIFOs mätning den 10 augusti inom parentes som jämförelse)
Moderaterna 23,3 % (26,7%)
Socialdemokraterna 17,5% (34,6%)
Folkpartiet 16.4% (10,3%)
Miljöpartiet de gröna 10.9% (5,9%)
Vänsterpartiet 10.2% (5,6%)
Piratpartiet 6.1% (-)
Feministiskt initiativ 6.1% (-)
Centerpartiet 5.5% (6,6%)
Kristdemokraterna 1.2% (6,9%)
Junilistan 0.8% (-)
Annat parti: 2%
Totalt 100%

Blankröster 6,9%

Regnbågsval ’06 fortsätter att finnas som temasida på Qruiser med presentation av öppna HBT-kandidater, länkar till partiklubbar och debatter. Temasidan finns kvar till i höst och valet den 17 september.
Vi återkommer med mer redovisning av Regnbågsvalets resultat uppdelat på medlemmarnas kön, ålder och bostadsregion under måndagen.

http://www.qruiser.com/regnbagsval

Källa: Regnbågsval ’06

Publicerad: 2006-08-20 21:08:54