Debatt

Det är viktigt att Sidas och Sveriges globala engagemang fortsätter att vara starkt i HBT-frågor och att vi bidrar till att lyfta och driva dem på den internationella arenan och i våra samarbetsländer inom biståndet. För att utveckla och förbättra detta arbete tar Sida i dagarna fram en handlingsplan för hur sexuell läggning och könsidentitet ska konkretiseras i utvecklingssamarbetet.
Handlingsplanen, som ska vara klar den 1 september, utgår ifrån en färsk Sida-stödd studie: Sexuell läggning, Genusidentitet och Utveckling. Rapporten är den första i sitt slag i världen. Den visar att diskrimineringen av HBT-personer förutom att vara ett brott mot mänskliga rättigheter också är ett allvarligt utvecklingshinder och något som vållar utanförskap, ohälsa och omfattande lidande i hela världen. Rapporten beskriver hur HBT-personer är särskilt utsatta och löper stor risk för att utsättas för våld, marginalisering, diskriminering och utanförskap. Förtrycket visar sig genom våld och diskriminering på arbetsplatser, inom hälso- och sjukvården, familjer och på andra platser i samhället. Det är vanligt att HBT-personer utsätts för hat- och hedersrelaterade brott, stöts ut, negligeras, tvingas till heteroäktenskap, tvångsmedicineras och våldtas.
I 70 av världens länder är samkönade sexuella handlingar dessutom kriminaliserat. De flesta länder i världen saknar en tolerant lagstiftning och har inte rättsligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller en från normen avvikande könsidentitet. Situationen är oftast värst i fattiga länder.
Men trots dessa brott mot de mänskliga rättigheterna har det saknats internationell kartläggning av övergreppen mot homo-, bisexuella och transpersoner. Sida-studien redogör för och analyserar HBT-gruppernas utsatthet genom fallstudier i Sydafrika, Indien och Moldavien.
Studien lyfter fram förslag på hur såväl Sida som utrikesdepartementet och frivilligorganisationer kan bli ännu bättre på att se att HBT-frågorna bör lyftas upp i kampen för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att i större utsträckning ta hänsyn till och synliggöra dessa grupper i utvecklingssamarbetet.
Vi får aldrig acceptera att könsidentitet och sexuell läggning blir en bidragande orsak till fattigdom och utanförskap.

Maria Stridsman, chef Sidas avdelning för demokrati och social utveckling

http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4520

Källa: Läs Catrine Norrgårds och Birgitta Ohlssons inlägg

Publicerad: 2006-08-30 12:00:00