TV

Sverker Åström tycker att Böglobbyn framstår som ”ett humorfritt nöjesprogram” och han har idag meddelat att han inte längre vill samarbeta med den grupp i Göteborgs SVT som planerar och genomför programmet.
Han berättar i ett mail till Christina Jutterström att han i somras blev tillfrågad om han ville medverka i ett program som skulle handla om de homosexuellas situation i Sverige. Efter att ha rådfrågat vänner med erfarenhet av svenskt samhällsliv och polis som arbetar med hatbrott bestämde han sig för att tacka ja.
– De tyckte alla att programmet, om det utfördes väl, kunde medverka till större förståelse för de homosexuellas fortfarande ofta svåra situation, med diskrimination på arbetsplatsen, förtal, skvaller, hot om våld och rentav risk för mord, skriver Sverker Åström och fortsätter:
– Med denna motivering, alltså en önskan att om möjligt minska homofobin i landet, accepterade jag att medverka i programmet som mot min vilja fick det helt missvisande namnet ”Böglobbyn”. (Det finns inte och har aldrig funnits någon homosexuell lobby i Sverige.)
Efter att de första två avsnitten visats har Åström bestämt sig för att avbryta samarbetet.
– Många vänner har påpekat att jag presenterats i sammanhang som kommit min person att framstå i en löjlig och förödmjukande dager. Jag har sett avsnitten och ger vännerna rätt, skriver Åström.
Han menar vidare att SVT med sitt public service-uppdrag inte bör intressera sig för den publik som kanske lockats av Böglobbyn.
– Programmet är enligt mitt bedömande i stora delar vulgärt och smaklöst, skriver Åström.
Han tycker att det har utformats så att det, i den mån det överhuvudtaget uppmärksammas och har någon effekt på tittarna, snarare ökar fördomarna mot de homosexuella. Alltså tvärtemot vad han hade för avsikt att medverka till när han tackade ja till att vara programledare.
Slutligen meddelar Åström att det enda avsnitt som han själv tagit initiativ till – ett timslångt samtal i sitt hem med HomO Hans Ytterberg, SACO ordf. Anna Ekström och fotbollsspelaren Magnus Hedman – planerats att klippas ned till några minuters sammandrag.

Publicerad: 2006-11-15 15:59:12