Enligt rapporten från brittiska Independent handlar den kompensation som föreslås om ett engångsbelopp på motsvarande ca 100 000 svenska kronor och en månatlig pension på motsvarande ca 7 000 svenska kronor.
Många homosexuella som levde under Franco-eran får endast ut en liten pension eftersom regimen behandlade dem som kriminella och förhindrade dem att arbeta. Därmed har inbetalningen till pensionssystemet blivit minimal för deras del.
Inspärrade bögar utsattes ofta för ”behandling” med elchocker och de tvingades se heterosexuell pornografi. Arbetarklassens bögar utan ”kontakter” var extra sårbara och oftare institutionaliserade. Övergreppen upphörde inte förrän 1970 och först 2001 ströks männen ur landets kriminalregister.

Publicerad: 2007-01-03 10:57:33