Idag lämnade Könstillhörighetsutredningen sittförslag till socialminister Göran Hägglund (kd). I förslaget föreslås lagen från 1972 ändras så att kravet på att de som skall genomgå könskorrigerande operation skall vara ogift, tas bort. Om även maken/makan är med på det så övergår giftermålet till registrerat partnerskap respektive tvärt om.
Steriliseringskravet tas bort, däremot införs krav på att könskörtlarna (testiklar respektive äggstockar) avlägsnas.
– Man skall inte kunna reproducera sig i det gamla könet, förklarade utredaren Lars Göran Abelson vid presskonferensen idag.
På frågan varför detta var viktigt svarade Abelson att -”Vi håller fast vid definitionen på biologiskt kön. Och vi har tagit intryck av att alla i princip gör det idag.”
De som genomgår könskorrigerande operation kan i det nya förslaget spara sperma respektive ägg för att kunna använda sig av dessa vid assisterad befruktning framöver.
Om en könskorrigerande operation genomförs utomlands kommer detta inte påverka behandlingen i Sverige. Här hemma måste man, för att få byta kön juridiskt, även då genomgå utredning och även behandling innan ett beslut kan tas.
– Man kan inte komma enklare fram genom att gå händelserna i förväg, även om man är opererad i förväg, sa Lars Göran Abelson.
Detta reagerar RFSLs förbundsordförande Sören Andersson på i ett pressmeddelande.
–Det är helt oacceptabelt att Sverige inte skulle godta utomlands genomförda könskorrektioner. Har en utredning och behandling redan genomförts utomlands ska det inte behöva upprepas här. Det är kränkande, menar han.
RFSL välkomnar dock att kravet på att vara ogift tas bort och att könsceller kan sparas.
–Utredningen har tagit ett steg för att komma tillrätta med de diskriminerande lagar vi har kring transsexuellas och intersexuellas situation, säger Sören Andersson.
HBT-liberalernas ordförande Martin Andreasson välkomnar också utredningen men med förbehåll. Framförallt reagerar han kraftigt mot kravet på att könskörtlarna måste avlägsnas för att man juridiskt skall godkänna ändrad könstillhörighet..
– Inte minst med tanke på Sveriges mörka historia av tvångssterilisering borde det behövas extremt starka skäl för att ha kastrering som ovillkorligt krav. Några sådana skäl tycks inte utredningen ge. Att så gott som alla transsexuella själva begär att få könskörtlarna borttagna är inget bra svar på frågan om varför det ska krävas av alla, säger Andreasson i sin kommentar. Ur liberalt perspektiv är det självklart att det är individen själv som har rätt att definiera sin egen könsidentitet. Staten ska bara ställa upp krav på kirurgiska ingrepp om det är absolut nödvändigt, till exempel av medicinska skäl.
Milöpartisterna Ulf Holm och Helena Leander kritiserar utredningen för att den vill behålla en 18-årsgräns och menar att det skulle vara till stor hjälp för transsexuella om den togs bort. RFSL föreslår i sin kommentar en 16-årsgräns.
Vid presskonferensen försvarade utredaren Lars Göran Abelsson den bibehållna åldersgränsen.
– Man skall vara tillräckligt mogen för att fatta ett livsavgörande beslut, sa han. Det följs av en könskorrigerande operation som inte kan göras om. Man måste vara förvissad om att den person beslutet gäller verkligen är transsexuell. Vi tycker heller inte det är lämpligt att vårdnadshavare fattar dessa beslut.

Utredningen tar bort kravet på att man måste vara svensk medborgare för att få sin ansökan beviljad. Förutsättningen är dock att man varit bosatt i Sverige i minst ett år.
Vid presskonferensen berömde professor Per-Anders Rydelius ”den svenska modellen” när det gäller intersexuella. Till skillnad från många länder där vården inte agerar då barn föds med oklar könstillhörighet utan låter individen att själv bestämma vid mogen ålder, så ger svensk sjukvård ”bra, professionellt och fint” stöd till barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare.
– Det förenklar för dessa barnen och för föräldrar, anhöriga att de tidigt tilldelas ett kön. Sedan kan det säkert vara så att inom den grupp som har det man kallar intersexualitet kan finnas personer som utvecklar funderingar kring sin könstillhörighet. Där kan det säkert också senare vara fråga om en transsexualitet. Men den svenska modellen har hittills hjälp barnen på ett bra sätt.

Utredningen föreslår inget krav om ändringar i officiella dokument, så som arbetsintyg och skolbetyg för den som ändrat kön.
– Däremot menar vi att arbetsgivare och liknande bör ställa sig positiva till att ändra. Men vi lägger inget förslag om ändringar i redan utfärdade handlingar, sa Lars Göran Abelson.

http://www.regeringen.se/sb/d/8448/a/79017

Källa: Regeringen.se

Publicerad: 2007-03-19 18:22:38