Pride 2007 – Warszawa

”Love thy neighbor; between Normality and Normativity” Årets Jämställdhetsdagar (Equality Days) 12-20 maj i Warszawa firas under mottot ”Älska din nästa” och under torsdagen och fredagen hölls en vetenskaplig konferens i anslutning till Equality Days – Jämställdhetsdagarna. Programmet är späckat och man har bland annat talat om queera perspektiv på samhället och gjort tillbakablickar i den polska HBT-historien.

Den vetenskapliga delen avslutades med paneldiskussion och föredrag kring HIV/AIDS-prevention och det hettade till något då representanten för det statliga organet som arbetar med prevetionsuppdraget duckade för frågor kring det politiska klimatet och homofobi på institutionell nivå. Representanten för Warszawas Hälsokommitté hade en annan inställning och menade att preventionsarbete har bedrivits, också de senaste åren, trots att nuvarande president Lech Kaczynski var Warszawas borgmästare fram till 2005, ”Han var nog upptagen med annat, att förbjuda Pride-parader till exempel”.

Därpå deltog bland andra EU-minister Cecilia Malmström i en paneldiskussion och underströk i sitt anförande att mänskliga rättigheter gäller alla människor,
oavsett sexuell läggning. Också Hélène Goudin deltog, speciellt inbjuden som representant för Junilistan, som suttit i samma parlamentariska gruppering i Europaparlamentet som Polska Familjeligan, men som medverkat till att de tvingades lämna grupperingen. Endast en enda polskt parti var representerat i diskussionen, de gröna, trots att alla övriga partier också bjudits in.

Förra året bjöd den svenska ambassaden in till en mottagning under Jämställdhetsdagarna, och gjorde så också detta år. Under ett par timmar minglade EU-ministern och övriga i den svenska delegationen tillsammans med inbjudna gäster. I församlingen syntes både Fondacja Równosci (Jämställdhetsstiftelsen) ordförande Tomasz Baczkowski och flera av konferensgästerna.

Runt kl. 14 på lördagen är avmarschen planerad för årets Jämställdhets marsch, där den svenska delegationen går under svensk flagg och Stockholm Prides regnbågsflaggor.

I den officiella svenska delegationen till Pride-firandet i Warszawa deltar även: Elin Gunnarsson, pressekreterare EU-ministern, Hillevi Larsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Magdalena Streijffert , riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Ulrika Karlsson, riksdagsledamot, Moderaterna, Martin Engman, ledamot i styrelsen för HBT Socialdemokrater, Jonas Hansson, ordförande för internationella utskottet RFSL, Linda Elstad, ordförande för Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG), Maris Sergejenko, internationell handläggare, RFSL Ungdom, Linus Hedlund, RFSL ungdom, Johan Spolander, ledamot i förbundsstyrelsen, RFSL Ungdom.

Publicerad: 2007-05-19 11:48:52