Man är också bekymrade över hur man framställer hiv och de personer som berörs, i media och satsar på att utbilda och informera journalister om en mer korrekt terminologi. Antalet nyupptäckta fall av hiv ökar dramatiskt på Irland. Speciellt bland män som har sex med män. Reserestriktioner till 120 länder oroar och är starkt diskriminerande.

Premiärminister Bertie Ahern var närvarande vid lanseringen av kampanjen den 15 juni och sade:
”Den rädsla och okunskap som omger hiv är ett hinder för personer att ta del av förebyggande insatser, behandling, stöd och vård, fastän resurser finns tillgängliga. Vi måste alla arbeta tillsammans för att vårt samhälle skall bli mer öppet, tillgängligt, inkluderande och mindre fördomsfullt dömande.”

Med ett hårdnande klimat i svenska media rörande ”hiv-män” och ”hiv-kvinnor” kan det möjligen vara dags för en liknande satsning i Sverige. Med de allt mer förbättrade behandlingsmetoderna för hiv kan en person nyligen smittad av hiv leva sitt liv lika länge och produktivt som en person utan hiv. Diskriminering och särbehandling hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

http://www.stampoutstigma.ie

Publicerad: 2007-06-19 12:29:03