Innovationer, samtal och sex

Det är vanligare att unga homo- och bikillar har analsex utan kondom med tillfälliga partners än äldre killar. Har det förebyggande arbetet för att stoppa hiv misslyckats eller används fel metoder?

Ronny Tikkanen, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola, tycker inte att arbetet misslyckats, men menar att det uppsökande arbetet bland män som har sex med män har nedprioriterats. Många unga idag uppger att de saknar kunskap om hiv.
– Det hivpreventiva arbetet ska inte minska, utan behöver öka, hävdar han. Han framhåller speciellt RFSL:s förebyggande arbete som en förebild. Det har varit kreativt, fångat upp nya trender och är något att bygga vidare på. Man måste vara lite innovativ om man ska lösa problemen som finns nu.

Tikkanen har på Socialstyrelsens uppdrag sammanställt en rapport om den forskning som finns om effekterna av olika metoder för att förebygga hiv bland män som har sex med män. Hur gör man då för att lyckas med hivprevention?

Han framhåller att ett lyckat arbete mot hiv behöver flera komponenter. Allmänna informationskampanjer är viktiga för att folk skall börja tala om hiv och sex. Ett bra exempel är kampanjen komikondom.com som RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU Gruppen Malmö producerat.

Men för att få till en förändring räcker det inte bara med information. Det behövs samtal, det är där förändringen kan ske, menar Tikkanen. Han lyfter både fram samtalet i grupp och det individuella samtalet med exempelvis en kurator.

Två exempel på bra gruppsamtal är Fuckshop och Stop Talk Listen. Fuckshop är en workshop i regi av RFSL i samarbete med Venhälsan där killar diskuterar och lär sig mer om analsex. Och Stop Talk Listen är ett sexspel som RFSL tagit fram där killar på ett lekfullt sätt kan prata om relationer och säkrare sex.

En viktig grupp att få med i gruppsamtalen är så kallade ”early innovators”, det vill säga killar som lätt tar till sig nymodigheter. De sprider gärna kunskapen vidare och ger den ökad status. Det gör att andra också vill komma med.

Det finns också behov av individuella samtal för de med specifika problem eller frågor menar Tikkanen. Han gillar särskilt RFSL:s pilotprojekt iKurator, en kuratorstjänst som nås via Internet. Ett stöd lätt att nå oavsett var man befinner sig. Pilotprojektet är dock avslutat.
– De unga nås via nätet, säger han. iKurator är något som måste utvecklas.

Tikkanen menar att de olika typerna av förebyggande arbete måste ingå i ett helhetstänkande, de är delkomponenter i den hivprevention som behövs för män som har sex med män.

En målgrupp med särskilda behov är de unga killarna, de som inte sett hiv som det dödliga virus det var fram tills för tio år sen. I Tikkanens tidigare forskning, MSM-enkäten 2006, uppger hälften av de under 26 år att de har otillräckliga kunskaper om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Unga män uttrycker också i hög grad att det de inte vet hur man frågar sin sexpartner om hans hivstatus. Att ge dem användbara kunskaper och färdigheter är kanske den största utmaningen just nu.

En annan grupp som är viktig är de hivpositiva. Det är viktigt för hivpreventionen att ge hivpositiva ansikten, säger Tikkanen. Unga killar efterfråga också kunskap om hur det är att leva med hiv. Samtidigt vet vi att hivpositiva kan drabbas om de går ut med sin status. Hur synliggör man gruppen utan att de drabbas?

En tredje målgrupp som ligger Tikkanen varmt om hjärtat är män som lever i homosexuella parrelationer. Här finns det behov som kan vara svåra att tillfredställa inom den vanliga vården. Hur gör man när en i relationen är hivpositiv och en är hivnegativ, eller när man inte vet? Och hur gör man om man vill sluta att använda kondom?

Alla oskyddade samlag, det vill säga utan kondom, utgör inte samma risk, menar Tikkanen. Man behöver inte alltid vara normativ, utan kan bygga upp en egen strategi. I det fallet gäller det att kunna tala om vilka strategier som inte håller.

Skrämselpropaganda är dock inget som fungerar.
– Man måste jobba sexbejakande, se sexualiteten som en kreativ möjlighet och som föränderlig, avslutar han.

Läs mer:
Socialstyrelsens publikation Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män.

http://www.komikondom.com/

http://www.mah.se/upload/forskning/Oversiktligt_resultat_MSM_enkaten_2006.pdf

Källa: MSM-enkäten 2006:

Publicerad: 2007-08-24 15:47:39