I början av november höll gaystudentföreningen Skeivt Forum en debatt om islam och homosexualitet med bland annat en representant för Islamisk råd i Norge.
Under debatten och i efterföljande mediabevakning har Islamisk råd vägrat att avstånd från de dödsstraff för homosexuella handlingar som utdöms i Iran.
Frågan om de islamiska församlingarnas syn på homosexualitet har därmed kommit i fokus.
I måndags meddelade rådets ordförande Senaid Kobilica i Dagsavisen att man nu bett Europeiska rådet för fatwa och forskning att ta ställning till homosexualitet.
– Vi ber rådet att hjälpa oss att klara ut dessa svåra frågor, säger han till Dagsavisen.no
Den norska solidaritetsorganisationen och hbt-invandrarföreningen Skeiv Verden har startat en namninsamling med udden riktad mot Islamisk råds vägran att ta avstånd från dödsstraff.
Nu känner de sig pressade av att frågan hamnat på europeisk nivå.
– Om rådet säger ja till dödsstraff och därmed säger att det är rätt att använda våld mot homosexuella. Det kommer att få konsekvenser för homosexuella i hela Europa, säger Skeiv Verdens vice ordförande Eirik Roen till Blikk.no
Till Blikk säger Roen att man lever i en ”spänd situation” och att han fruktar för medlemmarnas liv. Han tror att det finns en liten chans till att det europeiska fatwarådet kommer ta avstånd från dödsstraff då det är en religiös ”domstol”.

Det europeiska fatwa-rådet, European Islamic Council for Fatwa and Research, består av teologer som ger europeiska muslimer råd i olika frågeställningar. Rådet träffades i Stockholm senast i juli 2003 då bland annat frågan om terrorhandlingar diskuterades. Rådet är baserat i Dublin med Shejk Yusuf Al-Qaradawi som ordförande. Han har tydligt uttalat sig negativt mot den europeiska synen på homosexualitet.
Sommaren 2004 publicerades senast en fatwa från Al-Qaradawi där han förklarade att homosexualitet ”är en omkastning av den naturliga ordningen, en förvrängning av mannens sexualitet och ett brott mot kvinnors rättigheter (det samma gäller på samma sätt för lesbiska)”
Qaradawi hänvisar till verser i Koranen liknande de man hittar i Gamla testamentet. På samma sätt som bland kristna fundamentalister och ortodoxa judar är det skrivningar om hur män överger det naturliga umgänget med kvinnor och berättelsen om profeten Luts försök att omvända folket i Sodom, man hänvisar till i den muslimskt fundamentalistiska tolkningen. Likt inom kristendom och judendom finns dock en rad olika tolkningar inom islam av vad Koranen egentligen menar och hur detta skall översättas till vår tid och definitionen av homosexuella idag.
På frågan om straff svarade Al-Qaradawi 2004:
”Muslimska jurister har haft olika åsikter gällande straffet för denna avskyvärda handling. Skall det vara detsamma som för otukt eller skall både den aktive och den passive deltagaren avrättas? Även om sådana straff kan anses grymma, så har det föreslagits för att upprätthålla kyskheten i det islamiska samhället och hålla det rent från perverterade element.”

Al-Qaradawis svar 2004 handlar om islamiska samhällen. Frågan man på norskt initiativ nu skall ta ställning till är hur muslimska församlingar i Europa skall förhålla sig till den syn på homosexualitet som råder här.

I Sverige tog Islamguiden ner sidan om homosexualitet som översatts från sajten The true religion. På frågan om straff för homosexuella handlingar citeras i den borttagna texten ”Många menar att straffet för båda parter bör vara döden eftersom Profeten sallallahu alayhe wa sallam, sade Döda den som agerat och den till vilken agerandet blev utfört på (återgett av Bayhaqi).
Profetens uttalande gäller inte specifikt homosexuella handlingar utan ”otukt”. De hårda straff som utdöms i flera muslimska länder för otrohet, våldtäkt (både den våldtagna och väldtäktsmannen) och homosexualitet baseras på denna Koran-tolkning. Idag konstateras på Islamguiden att homosexualitet är en av de ”stora synderna” och i ett kapitel om barnuppfostran kritiseras kyrkan i västvärlden för att man ”hela tiden omtolkar och leker med de bibliska texterna och tänjer på gränserna”, bland annat när det gäller synen på homosexualitet.

2004 protesterade den brittiska gayorganisationen OutRage och homosexuella muslimer då Londons borgmästare >B>Ken Livingstone tog emot Al-Qaradawi för samtal.
Läs mer
Norsk politiker vägrade ta avstånd från dödsstraff

http://www.qruiser.com/clubs/club.php?id=37606

Källa: Muslim och gay-klubb på Qruiser

Publicerad: 2007-12-05 13:52:57