När Socialstyrelsens avgående generaldirektör Kjell Asplund öppnade konferensen ”Män, män, sex och hiv” med underrubriken ”erfarenheter, behov, utmaning” kunde han konstatera att detta var en historisk konferens.
För första gången arrangerades en konferens uteslutande om just män som har sex med män.
Asplunds budskap blev att det ny var dags att arbeta utifrån ”solitt vetande” och att ”ompröva gamla sanningar”
– Ju mer fakta ju mindre risk att vi driver med i modevågor, sa han och efterlyste mindre ”åsiktsbaserat” och mer ”kunskapsbaserat” preventionsarbete.
Det var drygt 150 deltagare från hela Sverige liksom gästföreläsare från Danmark, Norge och Storbritannien som deltog vid konferensen. Aktörer från bland annat RFSL, Noaks Ark, Posithiva Gruppen, MSM-mottagningar, ungdomsmottagningar och även QX Förlag som står bakom Sentry.nu informerade om och diskuterade det arbete som pågår idag.
Smittskyddsinstitutets Anders Blaxhult presenterade en epidemiologisk lägesrapport. Bland män som har sex med män ser man nu att klamydia fått fäste och visar ökat antal smittade. Syfilis är nu tillbaks och ökar och hiv visar en kurva som pekar uppåt. För män som har sex med män är risken att smittas av hiv 500 gånger större än för heterosexuella. Det talet baseras på att 2,5% av befolkningen är män som har sex med män.

Oroande är att även 10 män som har sex med män smittats av LGV. En bakterieinfektion som ger smärtsamma lymfförstoringar.
Vid en lång rad seminarier diskuterades bland annat den enkät som Ronny Tikkanen och Niklas Eriksson vid Malmö Högskola genomfört bland Qruiser-medlemmar. Den pekar på att nära hälften av de utfrågade männen inte använder kondom vid anala samlag. Samtidigt handlar det då huvudsakligen om män som lever i en relation.
Undersökningen pekar på en grupp män som definieras som sexuellt ”äventyrliga” som man nu bör hitta metoder att kommunicera med.
Tikkanen jämförde vid konferensen situationen bland svenska bögar med den i den afrikanska staten Malawi. Bland storstadens bögar över 36 år är spridningen idag så hög som 10% om man ser till svaren i Qruiser-undersökningen.
– Jag tycker att liknelsen är viktig eftersom det visar hur hårt drabbade vissa delar av gaybefolkningen är. Liknelsen är också viktig eftersom många förknippar hivepidemi med Afrika och inte med Sverige, säger Ronny Tikkanen till QX.se.

Såväl hela befolkningen som män som har sex med män har idag mer sex än under aids-epidemin. Nu talar man om en hiv-epidemi där man i Sverige kan leva relativt bra med hjälp av bromsmediciner utan att insjukna i aids.
Ökningen av hiv sker främst bland män mellan 30-50 år men för de som arbetar med prevention finns en stor oro för attityden till osäker sex bland yngre. Risken att hiv får fäste i gruppen bedöms som stor. De yngre efterfrågar mer information om hiv.
Det som ytterligare oroar de som arbetar med prevention är att det är den inhemska smittspridningen som ökar.
Viveca Urwitz chef för Socialstyrelsens enhet för hiv-prevention sammanfattade konferensen med att efterlysa mer forskning och kunskapsinhämtning från pågående projekt för att ta fram en strategi för preventionsarbetet fram till 2016.
– Regeringen satte 2006 som mål att halvera den inhemska smittspridningen till det året, sa hon och beklagade att 2007 års siffror tvärt om visar på en ökning.
Under konferensen talades med oro från de som på fältet arbetar med prevention om hur de statliga bidragen till hiv-prevention legat stadigt. I praktiken innebär det därmed en sänkning av bidragen.
Konferensen markerade tydligt att könsinfektioner och hiv åter är på väg att bli centrala på den hbt-politiska kartan.

http://www.sentry.nu/

Källa: Läs mer om hiv och aids

Publicerad: 2008-02-12 20:26:29