För oss som kandiderar i Europaparlamentet är det ett viktigt ansvar att bemöta fördomar, bekämpa diskriminering och arbeta för ett Europa som garanterar sina invånare lika rättigheter oavsett könsidentitet eller könet på den man älskar.
ILGA Europa, som samlar HBT-organisationer över hela Europa, har formulerat tio vallöften som man har inbjudit parlamentskandidater att skriva under. Hittills är det bara elva svenskar som har gjort det. Visserligen kan vi glädjas åt att Folkpartiet är väl representerat, men vi undrar ändå varför så få har lovat att arbeta för de tio vallöftena.
Runt om i Europa kämpar modiga HBT-personer om att få åtnjuta yttrande- och demonstrationsfrihet och för sin rätt att existera. Att yttrandefriheten och rätten att fredligt demonstrera inte är självklar ens inom EU blev årets Pride-firande i Riga en påminnelse om. Misshandeln av RFSL:s ordförande Sören Juvas i samband med Pride i Moldavien och polisingripandet mot Pride-demonstrationen i Moskva visar än en gång hur viktigt det är att inte tiga mot förtrycket.

Vi har skrivit under ILGA-Europes vallöften för parlamentskandidater, eftersom vi bryr oss. Därmed har vi gett ett aktivt löfte att driva allas lika rättigheter och värde och kämpa mot diskriminering grundat på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, om vi kommer in i Europaparlamentet.
Vi lovar att arbeta för:

1. En ambitiös europeisk lagstiftning för lika rättigheter.
2. Garantera rätten till fri rörlighet inom EU för HBT-personer.
3. Kämpa för uttryckligt erkännande av transsexuellas rättigheter.
4. Bekämpa homo- och transfobi genom straffrätten.
5. Definiera ”familj” så att samkönade par och deras barn inkluderas.
6. Vara EU:s vakthund för grundläggande rättigheter, inklusive HBT-rättigheter.
7. Försvara HBT-rättigheter i Europa, även utanför EU.
8. Försvara HBT-rättigheter i världen.
9. Begära ett uttryckligt engagemang för grundläggande fri- och rättigheter från den nya kommissionen.
10. Försäkra att icke-diskriminering och lika rättigheter förblir på EU:s agenda.

Alla Europaparlamentskandidater borde kunna skriva under dessa löften. Man behöver inte vara homo-, bi- eller transperson för att driva dessa frågor. Detta berör oss alla som anser att att allas lika rätt är avgörande för en demokratis överlevnad och trovärdighet.
Vi uppmanar därför alla kandidater att gå in på ILGA-Europes hemsida* och skriva under uppropet. De européer som förnekas grundläggande rättigheter och diskrimineras behöver parlamentariker som bryr sig. Vi liberaler lovar att göra det.

ilga-europe.org

Folkpartiet på Tema Regnbågspolitik