Panelen bestod av partiernas HBT-kandidater och inledningsvis kunde man tror att vi alla ville samma sak. Vi vill nämligen allihopa verka för ökade hbt-rättigheter i EU, övriga Europa och världen. Men efter hand så blev det väldigt tydligt hur vi skiljer oss åt, partierna emellan.

Jag menar nämligen att vi måste vara ärliga gentemot det svenska folket och väljarna om vilken politisk vald församling vi talar om? En församling som till 70 % består av män. En församling där de konservativa ledamöterna har hälften av den 785 platserna. Detta visar sig också i vilka frågor som anses viktiga, och i vems åsikter och perspektiv som syns i besluten som fattas.

För EU är en politisk maktfaktor som prioriterar ekonomi före klimatet, sätter marknaden före arbetstagares och fackföreningars rättigheter, ursprungsländerna för de nya medlemsländerna (de får t.ex lägre jordbruksstöd än de ursprungliga), heterosexuella framför homo-, bi- och transsexuella och män före kvinnor. Kort sagt, EU gynnar de som redan är gynnade.

Om man på något sätt inte är gynnad, genom sitt kön, sexualitet, ursprung, religion eller klass så diskrimineras du i EU. Det är inte dig och dina rättigheter som är i fokus när EU fattar beslut på olika vis.

Det är också därför som det blir extra viktigt att de ledamöter vi väljer att representera oss, också representerar alla oss. Jag tycker därför att det är extra viktigt att arbeta för ökade hbt-rättigheter i kombination med kvinnors rättigheter, ett antirasistiskt perspektiv och med en förståelse om att klass och ekonomi avgör mycket av hur ditt liv ser ut.

Än mer viktigt, kanske en av de viktigaste möjligheterna man har som ledamot är att vidarebefordra den information som når ledamoten varje dag. Att bidra till att Sveriges och de andra medlemsländernas befolkningar får ta del av vad som egentligen sker innanför väggarna.

EU kan och måste ställa högre krav på sina medlemsländer att garantera fri- och rättigheter för HBT-personer. Men eftersom EU inte är enat i frågan ställs det därför inte alltid ett enat krav. Istället är det enskilda ledamöter som engagerat sig i kampen mot homofobin och dess allianser i fascismen och sexismen. Det är också så jag skulle driva frågorna; tillsammans med andra kämpar i parlamentet men framförallt skulle jag utgå ifrån och samarbeta med ILGA Europe (Europeisk samarbetsorganisation där RFSL är medlem) och dess medlemmar i Europa.

ILGA Europa presenterar varje år olika rapporter om situationen i olika europeiska länder, och de är kontakt med hbt-organisationer i fält. I Moldavien, i Kroatien, i Polen, i Ryssland och därför ser jag det som en alldeles utmärkt idé att utgå ifrån deras statistik och kunskap.

Jag vill arbeta för att skapa en bred front bestående av andra ledamöter, från olika partier, och med organisationer och gräsrötter över hela Europa för att få till stånd en verklig och långsiktig förändring.

Ni kan vara trygga, vi är nämligen här för att stanna Feministsikt initiativ.

Feministiskt Initiativ på Tema Regnbågspolitik
kryssaliv.wordpress.com/