Tio personer, alla kvinnor, tog del av Chris Dolans erfarenheter från sitt arbete i Uganda. Under sent 90-tal arbetade han bland annat som expertvittne till överlevande män som utsatts för könsbaserat våld, och stöttade utsatta hbt-grupper.

Hur ska vi handskas med GBV (gender based violence) och sexuell läggning? var en av frågeställningarna som Chris Dolan tog upp.
– Främst beror problemen på att väldigt få träder fram, förklaringen är homofobi och att hbt-frågan ofta blir bortfärdad som ett västerländskt påfund, sa han.

Chris Dolan berättar om en ung man som blev fängslad för att han dansade som en kvinna och visar en bild på mannen som har intorkade blodfläckar på tröjan. Hans ansikte är dolt. Fem dagar var han inlåst, blev utsatt för misshandel och våldtäkter och gavs ingen möjlighet att få tvätta sig eller få medicinsk hjälp. Från FN-organet UNHCR fick han visst stöd.
– Reaktionen hos en av dem som tillhör den skyddande sektorn var att ”Det bästa vore om han kunde hålla låg profil”, säger Chris Dolan och påpekar att homofobin är påtaglig även inom denna sektor.

Han berättar vidare om hur bestraffningen av hbt-personer kan se ut. De behandlas som mördare, blir utslängda från sina jobb och utbildningar, de misslyckas med att bilda sociala nätverk och blir sårbara för sexuell exploatering, exempelvis sexuella tjänster, de har inget skydd av lagen, de blir arresterad och släppta i utbyte mot sexuella tjänster, de får ingen tillgång till medicin och andra sociala tjänster.

Chris Dolan inledde med att förklara vad som menas med könsbaserat våld mot män i konfliktsammanhang. Några exempel är: sexuellt våld, tvångsrekrytering och homofobi. Cirka 20-30 procent av männen är utsatta för fysiskt våld och cirka 40-60 procent för psykiskt våld, exempelvis ha tvingats titta på när deras kvinnor blivit våldtagna.

Endast en av tio män berättar om sina upplevelser och det tar oftast tre till fyra gånger längre tid för dem att öppna sig jämfört med kvinnor. Alltså är det inget som uppmärksammas speciellt. Chris Dolan frågar sig också var hbt-frågorna hamnar om det alltid måste vara en stor majoritet som räknas för att det ska anses som viktigt.

Det stora problemet är också att mäns erfarenheter som offer inte är uppmärksammat eller lyssnat på.
– Vi måste involvera män som överlevare av GBV och inte bara som förövare, sa Chris Dolan.

I en dokumentärfilm ”Gender against men”, vilken det kommer att finnas en kopia av hos RFSL längre fram, finns konkreta exempel på män som utsatts för gängvåldtäkt. Det finns överhuvudtaget ingen förståelse för våldtäkt mot män, berättar han och förklaringarna är oftast fysiska, psykiska och homofobiska.

Om The refugee law project
Följande är hämtat från deras affisch:
”Alla är likställda, Refugee Law project diskriminerar inte. The Refugee Law Project arbetar för att alla människor i Uganda behandlas med värdighet och rättvisa. Det är väldigt viktigt för oss att du känner dig välkommen in till vårt kontor. Här ska du känna dig fri från diskriminering oavsett: ras, stam, kön, nationalitet, ålder, ekonomisk status, fysisk hälsa, mental hälsa, förmåga, religion, sexuell läggning eller hiv-status”.

The Refugee Law Project (RLP) försöker garantera fundamentala mänskliga rättigheter för alla asylsökande, flyktingar, och personer som är internt placerade inom Uganda. De strävar efter ett land som behandlar alla människor med samma standard, respekt och sociala rättvisa.

Källa: Refugee Law Project (refugeelawproject.org)